Petice proti vybíjení psů v Rumunsku

Traian Basescu, prezident Rumunska

členové rumunské vlády

Kopie:

Evropský parlament

Evropská komise Rady Evropy, meziskupina pro ochranu zvířatVážený pane prezidente, vážení členové rumunské vlády,dozveděli jsme se o Vašem záměru zabít všechny toulavé psy, po tragické smrti chlapce Ionuta. Hluboce litujeme jeho smrti, ať už bylo její příčinou cokoliv, ale zároveň Vám s lítostí musíme napsat, že příčinou problémů s přemnoženou populací ve Vaší zemi jste Vy a vaše dlouhodobá nečinnost. Vy můžete za to, že jsou lidé napadáni toulavými psy, kteří se na ulici ocitli vinou člověka. Dokud neupustíte od dvacet let trvající praxe a metod masového vraždění, situace se v Rumunsku nezmění a problémy budou přetrvávat. Bezpočet zvířat již zemřelo zbytečně, protože se nic nezměnilo, vraždění toulavých zvířat snížení psí populace nepřineslo. Vaše plány jsou v příkrém rozporu s doporučeními WHO (Světové zdravotnické organizace), která uvádí, že TRN metoda ((trap-neuter-release), tedy metoda plošných kastrací, je jedinou dlouhodobě úspěšnou metodou pro kontrolu psí populace. Vaše plány jsou nehumánní, ignorují Evropskou úmluvu o právech zvířat a odporují základním morálním principům.Dovolte nám připomenout, že

Dne 06.08.2004, Vaše země ratifikovala Evropskou úmluvu Rady o ochraně zvířat v zájmovém chovu, kterým jste se zavázali přijmout (adekvátní) opatření v této oblasti.

Rumunsko je členským státem Evropské unie od 1. ledna 2007 a signatářem Úmluvy Evropské rady o ochraně zvířat v zájmovém chovu od roku 2004, Vaše země musí respektovat podepsané smlouvy a úmluvy, a z nich plynoucí povinnosti, pokud jde o dobré životní podmínky zvířat a kontrolu populace tzv. toulavých psů. Žádáme Vás, abyste okamžitě zastavili zabíjení, které se již děje v mnoha rumunských vesnicích a městech, zavedli plošné kastrovací programy v Bukurešti a všech ostatních rumunských obcích. Jedinou osvědčenou humánní metodou kontroly psí populace je sterilizace toulavých zvířat, doprovázená osvětou cílenou na majitele psů a podporou kastrací i u psů, kteří žijí v domácnostech, protože nechtěná štěňata doma chovaných psů jsou trvalým zdrojem těch zvířat, která končí na ulici. Přibližně pět milionů štěňat se narodí v Rumunsku ve venkovských oblastech každý rok, část je po narození zabita vlastníky a ostatní jsou vypuštěni do ulic a lesů. Tak dlouho, dokud majitelé nebudou psy sterilizovat, a to prostřednictvím vládou podporovaných programů, nebudou rumunské ulice bez toulavých psů.

Prosím, vemte na vědomí, že v případě, že zabíjení psů bude pokračovat, ukážeme celému světu realitu rumunských útulků a ulic, budeme šířit do celého světě informace o finančních zájmech, které se skrývají za Vaší vládou podporovaném zabíjení psů. Budeme bojkotovat rumunské produkty a cestovní ruch, protože nikdo z nás nechce žádným způsobem podporovat zemi, která ač člen Evropské unie uplatňuje středověké metody likvidace zvířat, namísto jejich ochrany.

Petiční výbor

Daniel Fischer, Drážďanská 40, 400 07 Ústí nad Labem

Kateřina Fischerová, Doubravská 28, 415 01 Teplice

Vraťka Zibová, Ciolkovského 847/7, 161 00 Praha 6

 


Kateřina Fischerová    Kontaktujte autora petice