Petice proti umístění reklamního poutače společnosti Bauhaus u nové prodejny na rozhraní měst Trmice a Ústí nad Labem

FB_IMG_1679480774563.jpgMy, níže podepsaní občané a občanky, s obavami sledujeme plány společnosti Bauhaus umístit obří reklamní poutač u nově budované prodejny u Ústí nad Labem. Nedávno jsme se dozvěděli o situaci v Brně, kdy tento poutač společnosti Bauhaus - o rozměrech 30x30x30 m a 40 m výšky - nevhodným způsobem zasahoval do městského prostoru a narušoval panorama města. Po opakovaných stížnostech ze strany veřejnosti byl reklamní poutač odstraněn a městský prostor tak získal zpět svou pohledovou a estetickou hodnotu.

Šokující sdělení společnosti Bauhaus o přemístění v Brně demontovaného reklamního zařízení do Ústí nad Labem vyvolalo na lokálních a regionálních sociálních sítích velký - a podotýkáme, že velmi negativní - ohlas. 

V souvislosti s výše uvedeným vyzýváme společnost Bauhaus, aby upustila od úmyslu umístit tentýž naddimenzovaný reklamní prvek u nově budované prodejny v meziprostoru měst Trmice a Ústí nad Labem. Domníváme se, že kvůli výrazně vyvýšené poloze celé budovy obchodního centra, dojde umístěním tohoto prvku k výraznému narušení městského prostoru, zejména pak panorama Českého středohoří při pohledu z Ústí nad Labem, ze Střížovického vrchu a rekreační oblasti kolem jezera Milada. Lze předpokládat, že reklamní prvek bude nasvícen, čímž dojde ke zvýšení produkce světelného smogu v již silně zatížené oblasti. 

Vyzýváme společnost Bauhaus, aby projevila odpovědnost a respekt k regionu a jeho obyvatelům a návštěvníkům a od umístění reklamního poutače u své prodejny u Ústí nad Labem upustila. Prvek, který není vhodný v Brně, není vhodný ani kdekoli jinde.

Prosíme ty, kterým není lhostejné místo, kde žijí a s touto peticí souhlasí, aby svým podpisem podpořili snahu předcházet vzniku zbytného vizuálního smogu na Ústecku.

Petiční výbor:

Petr Zahrádka, Vilová ulička 610/6, Ústí nad Labem 40001

Jiří Mikula, Hálkova 9, 40004 Trmice

Ladislava Filipová, Hostovická 31, Ústí nad Labem 40001

 


Petr Zahrádka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Petr Zahrádka bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...