Petice proti spolupráci Univerzity Karlovy s firmou Home Credit/PPF

Aktualizace: Home Credit se rozhodl jednostranně vypovědět tuto smlouvu kvůli údajné "iracionální diskuzi". Účel petice je tedy splněn. 

 

Já níže podepsaný zásadně nesouhlasím s tím, aby Univerzita Karlova spolupracovala se společností Home Credit/PPF.

 

Předmětem podnikání jsou komerční úvěry pro domácnosti. Univerzita Karlova by si měla vybírat své partnery z komerční sféry naprosto uvážlivě a taková spolupráce by měla sloužit k obohacení akademické obce. Nikoliv jako soukromé PR.


Jiří Bulan    Kontaktujte autora petice