Petice proti provozu autobusové linky 110

My níže podepsaní občané České Republiky prostřednictvím této petice žádáme Statutární město Teplice

S ohledem na

 • nasazení dieslových autobusů

 • vysokých finančních nákladů na provozu této linky ( cca 5 000 000,- Kč )

 • nízkým využíváním linky v zastávkách : „Erbenova, Šafaříkova, Sukova, Novákova a Botanická zahrada“

 • snížení bezpečnosti v souvislosti s nárůstem dopravy v blízkosti mateřských škol a dětského hřiště ( 3 mateřské školy, 1 školní jídelna a 1 dětské hřiště ) Např. Celkem 43 autobusových spojů v pracovních dnech v zastávce U botanické zahrady v časech od 5:10 do 21:23

 • zvýšenou hlučností

 • zvýšením ekologické zátěže

 • zhoršení kvality ovzduší

 • snížení počtu parkovacích stání

 • V rozporu s koncepcí strategického dokumentu : „ Plán udržitelné městské mobility města Teplic“ Tento dokument vůbec neobsahuje koncepci MHD v lokalitě Šanova I v blízkosti Botanické zahrady.

 • Zvýšení znečištění veřejného prostranství

 • Snížení kvality bydlení v blízkosti autobusových zastávek a trasy autobusu ( hluk, emise, bezpečnost, znečištění, omezení počtu parkovacích stání )

 • využívání MHD občany se sníženou mobilitou, občany využívající MHD pro dopravu do zaměstnání, k lékaři, nákupy či za jinými účely.

o zrušení autobusových zastávek : „Erbenova, Šafaříkova, Sukova, Novákova, Botanická zahrada, Doubravická a V Závětří“ nově vzniklé autobusové linky číslo 110. A jejich nahrazení zastávkou v ulici Pod Doubravkou.

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Šanov svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...