PETICE proti projektu „Rekonstrukce povrchu hřišť před obecním úřadem“

My, níže podepsaní občané prostřednictvím této petice žádáme, aby obec Ohrobec změnila současný projekt „Rekonstrukce  povrchu  hřišť  před  obecním úřadem“ kde je navrženo, že hřiště vedle tenisových kurtů, na kterém se scházíme, se změní v multifunkční hřiště s umělým povrchem.  

Chceme projekt upravit dle přání občanů, kteří hřiště využívají. Na obě hřiště se může například instalovat osvětlení, na tenisových kurtech může multifunkční hřiště vzniknout - je tam větší prostor a skoro nikdo ho nevyužívá. Ale na antukovém hřišti vedle tenisových kurtů, na kterém se scházíme, chceme antukový povrch zachovat.

Zdrojem je vydání Ohrobeckého zpravodaje Ročník 14 / Číslo 3 / prosinec 2020  „Nohejbalové hřiště chceme přebudovat na multifunkční, kde bude možné hrát volejbal, nohejbal, házenou, košíkovou na umělém povrchu s oplocením ze severní a jižní strany.“ Dále: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konaného dne 16.12.2020 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec a Výpis usnesení č. 9/2020/Zze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané dne 16. prosince2020.

Obecní hřiště jsme si oblíbili a i když je trochu z kopce, hraje se nám na něm dobře. Povrch je antukový a před i po každé hře je třeba ho zamést, před hrou nalajnovat a v průběhu sezóny několikrát dosypat antuku a zválcovat. Do této chvíle jsme hřiště ošetřovali svépomocí a s nadšením. Vytrhávali jsme drny kolem hřiště, vykopávali kameny a odměnou nám byla hra na povrchu, který je svými vlastnostmi jedinečný. Zrekonstruovali jsme hnijící a rozpadající se lavičky vedle hřiště, s investicí od obce jsme svépomocí vybudovali osvětlení, které slouží i jako veřejné. Koupili jsme další stůl a lavičky ze svých prostředků – když se stará lavička začala rozpadat. Nyní jsme se dozvěděli, že o prostředí které jsme vybudovali, přijdeme, díky rozhodnutí lidí, kteří hřiště nevyužívají a nemají k němu žádný vztah. Skupiny hrající volejbal, nohejbal a další sporty se na hřišti scházejí prakticky každý den v týdnu, spolupracují na jeho údržbě a z dotazníku mezi těmito lidmi jasně vyplývá, že nahradit funkční a uznávanou antuku umělým povrchem je velmi nešťastné rozhodnutí.

Vlastnosti antuky jsou: (antuka z franc. en tout cas = za všech okolností, do každého počasí) je jeden ze čtyř základních druhů povrchu tenisového a volejbalového a nohejbalového dvorce. Antukové kurty mají po zhutnění pevný neklouzavý povrch.

Umělý trávník je vodopropustný povrch do kterého se zapravuje křemičitý vsyp umožňující skluz hráče obdobně jak na antuce. Bohužel hlavně levné varianty těchto povrchů jsou (především kvůli požadované univerzálnosti) až nebezpečné právě pro ty hlavní dva sporty, které se na hřišti hrají – nohejbal a volejbal. Sebemenší vlhkost učiní povrch abnormálně kluzký, naopak vysušený povrch se vsypaným pískem klouže také. Tam, kde antuka dává jistotu pohybu a možnost pevného postavení, levný umělý povrch selhává.

Nejsme proti rekonstrukci hřiště, sami moc dobře víme, jaké má limity a že generální údržbu po letech potřebuje, jen cítíme potřebu upozornit na nevhodnost umělého povrchu pro ten účel, který má hřiště plnit.

Za petiční výbor: Vladimír Strouhal, V Dolích 21, Ohrobec, 252 45

Pro další informace, například info o projektu a jak celá záležitost vznikla navštivte tyto stránky: https://ohrobec.info/2020/12/17/rekonstrukce-povrchu-hrist-pred-obecnim-uradem/


Vladimír Strouhal    Kontaktujte autora petice