Petice proti povolení zabíjení vlků

Svým podpisem a podporou ve veřejných sociálních sítích vyjadřuji

NESOUHLAS s projednáváním zákonné změny o zařazení vlků do nižšího stupně ohrožených živočichů !!!  

Vlk je u nás chráněn podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Podle vyhlášky č. 395/1992 je vlk obecný zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Na velké šelmy pamatuje i nařízení Evropské rady, resp. NATURA 2000 – vlk je uvedený ve "Směrnici o stanovištích" (92/43/EEC) v příloze IV jako druhy živočicha, vyžadující v zájmu Společenství přísnou ochranu. V příloze II. vyhlášky 166/2005 Sb. (kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000) je vlk uveden jako druh vyžadující zvláštní územní ochranu.

Vlk je také chráněn podle Bernské konvence jako přísně chráněné druhy živočichů - žádáme o uplatnění Bernské úmluvy i pro ČR, kde se na vlka nevztahuje !!!   

Svým postojem žádám o zrušení jakýchkoliv projednávání a změn zákonů, vedoucích k umožnění snižování počtu vzácných vlků na území ČR !!!   

Podporuji pomoc úřadů farmářům k lepšímu zabezpečení jejich pozemků a zvýšení finanční výpomoci farmářům, kterým vlci prokazatelně způsobili majetkové škody - viz. zákon č. 115/2000, podle kterého může stát chovatelům, nebo osobám poškozeným útokem velkých šelem, vyplatit finanční náhradu.

Vlk do ČR patří ! 

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Petr Hojer svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaše telefonní číslo nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...