Petice pro přehodnocení pandemických opatření

My, občané České republiky, žádáme naší vládu, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 nejprve poskytla veřejnosti důkaz toho, že nemoc COVID-19 je skutečně způsobována údajným virem SARS-CoV-2. K tomu musí dojít na základě skutečné izolace SARS-CoV-2 pomocí purifikace. U testů s buněčnými kulturami musí být provedeny negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka, pokud ještě takto nebyly provedeny. Teprve tehdy, až se určí skutečná příčina této nemoci, je možné přijít s nejlepším řešením.

Otázky pro Ministerstvo zdravotnictví České republiky:
"Byly při studiích cytopatického efektu SARS-CoV-2 provedeny také negativní kontrolní experimenty tak, jak je u buněčných kultur popisuje Dr. Stefan Lanka?"
"Je k dispozici důkaz o tom, že by skutečný izolát SARS-CoV-2, kromě pokusů s tkáňovými kulturami, způsoboval nemoc COVID-19 u pokusných zvířat nebo u lidí?"

Odůvodnění:

 1. RT-PCR testy na SARS-CoV-2 podle lékaře Andrew Kaufmana nemají zlatý standard a dále tyto testy detekují přítomnost genetického materiálu, o nemž se neví, zda je jeho původem daný koronavirus, jelikož nebyl správně a dostatečně izolován. (https://www.bitchute.com/video/vqmkNDNNhZi9/)
 2. Viz. 'Byl SARS-CoV-2 izolován?' (3 části) (https://www.petice.com/a/278951)
 3. Asociace či 79.5% podobnost genetického kódu se SARS-CoV není důkazem existence nového onemocnění. (https://www.nature.com/articles/s41586-020-2012-7)
 4. Masky a respirátory nefungují jako prevence šíření respiračních onemocnění. (https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy)
 5. Přenositelnost SARS-CoV-2 od asymptomatického jedince nebyla prokázána ani u jedné z 455 osob. Všichni nosili masky mimo čas, ve kterém jedli a pili. Prostřední doba trvání kontaktu s asymptomatickým jedincem byla 4 a 5 dnů. Nejdelší doba trvání kontaktu byla 21 dnů. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/)
 6. Experiment v roce 1919 neprokázal ani v jednom případě přenositelnost chřipky od osob se symptomy. (https://zenodo.org/record/1505669, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2862332/#__sec7title)
 7. Lékař Thomas Cowan: "To, že mnoho lidí onemocní v jedné oblasti, není důkaz nakažlivého onemocnění." (https://www.youtube.com/watch?v=m3LgrcDAlJs)
 8. Data v drtivé většině případů ukazují, že čím více testů se provede, tím více pozitivních jedinců se detekuje. (https://www.idnes.cz/technet/veda/koronavirus-v-cr.A200521_094935_veda_mla/foto/MLA8385d7_PocetTestuvsPocetPozCRBrezen2020v2.png)
 9. Lékař Dan Erickson: "Do karentény běžně patří nemocní, nikoliv zdraví jedinci." ... "Vedlejší dopady karantény zdravých lidí - zneužívání dětí, alkoholizmus, ztráta příjmu - to vše je pro společnost mnohem škodlivější než virus, který se svým charakterem podobá každoroční sezónní chřipce." (https://www.bitchute.com/video/ViCmtBYtcvw/)
 10. Podle FDA a CDC by sérologické testy neměly být používány pro stanovení diagnózy nemoci COVID-19: "FDA’s policy was based on the considerations that serology tests are not meant to diagnose active SARS-CoV-2 infection..." (https://www.fda.gov/media/135659/download)
  "Antibody test results should not be used to diagnose someone with an active infection." (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests.html)

Dodatečná odůvodnění a související informace: https://www.petice.com/a/278951

O autorovi: Jsem bioanalytik a studoval jsem na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Úspěšně jsem zde dokončil bakalářské studium v oboru zdravotnická bioanalytika.


David Petrásek    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji David Petrásek, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...