Petice pro přehodnocení pandemických opatření

Kontaktujte autora petice

Kam se poděla chřipka?

2020-11-30 12:22:18

Se začátkem pandemie je sezónní chřipka téměř zcela nepřítomna všude ve světě: https://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/updates/summaryreport/en/
Zde je možné si to porovnat s předchozími roky: https://apps.who.int/flumart/Default?ReportNo=10

2015_fin.jpg2016_fin.jpg2017_fin.jpg2018_fin.jpg2019_fin.jpg2020_fin.jpg

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHO tento mizivý výskyt chřipky připisuje také prioritám v testování a společenským opatřením, která MOHLA snížit šíření chřipky. Zároveň uvádí, že se na chřipku dokonce v některých zemích testuje více než obvykle. (https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/)

Proč ale opatření nezastavila šíření SARS-CoV-2?

Znamená to tedy, že lidem ještě na přelomu března/dubna 2020 byla diagnostikována chřipka a od té doby byla chřipka v drtivé většině všech případů nahrazena COVIDem-19? Došlo jen k redezignaci diagnózy?

Psali o tom také zde: https://www.arfa.cz/tak-to-je-sok-kam-zmizela-chripka-jeji-vyskyt-celosvetove-dramaticky-klesl-pripady-chripky-sezral-covid-19-a-jeho-propaganda-v-souctu-je-to-totez-jako-loni-vcetne-poctu-zemrelych/


David Petrásek

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 24. 11. 2020

2020-11-28 17:54:35
V první kapitole uvádějí, že: "Rozhodující jsou rozdíly v závažnosti a smrtnosti tohoto onemocnění, která je 5× až 10× vyšší než u chřipky." --> K tomuto tvrzení nedokládají žádný zdroj.
Kapitola: Osobní ochranné prostředky u zdravotníků v kontextu pandemie covid‑19:
14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7588529/ --> Retrospektivní případová studie (typ observační studie https://en.wikipedia.org/wiki/Case%E2%80%93control_study), která má vždy menší váhu než kontrolovaný experiment (dánská studie). V této studii si ze záznamů o sledování kontaktů centrálního týmu SRRT na oddělení pro kontrolu nemocí (DDC) v Thajsku vybrali 1050 asymptomatických lidí, kteří v minulosti přišli do kontaktu s lidmi s potvrzeným COVIDem-19. U 11% z této skupiny asymptomatických lidí nebyl proveden test pro vyloučení přítomnosti viru a další nedostatky jsou dále uvedeny na konci v diskuzi. Studie v závěru nachází pouze NEZÁVISLOU ASOCIACI nižšího rizika infekce a nošení masek, mytí rukou či rozestupů mezi lidmi. Farmakoterapeutické revue proto uvádí: "Používání roušky vždy v kontaktu s nakaženými novým koronavirem je významně SPOJENO s nižším rizikem přenosu infekce, bez ohledu na materiál, ze kterého je rouška vyrobena. Používání roušky „pouze někdy“ není SPOJENO se snížením rizika infekce."
33. https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577 --> porovnání rozdílu hadrových a chirurgických masek (zde byl zjištěn rozdíl ve prospěch chirurgických masek oproti hadrovým), ale žádná opravdová kontrolní skupina (jen lidé bez masek) zde nefigurovala a studií prošlo 1607 lidí z nichž 207 uvedlo dýchací potíže způsobené maskou. (V porovnání: dánskou studií prošlo 4862 účastníků a sledoval se výskyt infekce virem SARS-CoV-2, sledovala se přítomnost protilátek a všichni účastníci jedné skupiny nosili 3 vrstvé chirurgické masky s 98% účinností, což se porovnávalo se skupinou lidí bez ochrany obličeje). Ve farmakoterapeutické revue namísto citování přímo z této studie (33.) uvádí pouze NÁZOR z dopisu redakce: "...však v dopise redakci z 30. března 2020 v kontextu pandemie covid‑19 uvádějí, že přes závěry své studie POVAŽUJÍ látkovou roušku za lepší řešení než žádnou roušku."
Kapitola: Mediální zodpovědnost v době covid‑19: Hned první věta: "Zažíváme vůbec první pandemii, kterou sledujeme..." --> Autoři zapomněli na pandemii prasečí chřipky, španělské chřipky nebo moru?
 
Představuje složité fyzikální vzorce, kterým málokdo ze široké veřejnosti porozumí. Dále se zabývá účinností masek a také vydechnutými částicemi: jejich velikostí či uraženou vzdáleností. Ale již nesděluje, jelikož to není experiment, zda v porovnání s nenošením masek dojde k zabránění vzniku infekce a pokud infekce propukne, tak jak často se to děje a jak závažná tato infekce potom je. V této přehledové studii: "...použití masky infikovaným hostitelem MŮŽE pomoci snížit počet kapiček s virem vypuštěných do vzduchu. Použití masky nebo jiného ochranného prostředku přijímajícím hostitelem MŮŽE snížit PRAVDĚPODOBNOST vdechnutí virových kapek..."
--> Studie (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7255254/), na kterou se v této přehledové studii odkazuje, uvádí pouze: "Aerosoly obsahující malou koncentraci viru ve špatně větraných prostorách v kombinaci s nízkou vlhkostí vzduchu a vysokou teplotou však MOHOU časem vyústit v infekční dávku... Naše zjištění potvrzují, že zlepšení ventilace veřejných prostor zředí a vyčistí potenciálně infekční aerosoly."
--> Studie (https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3223), na kterou se v této přehledové studii odkazuje, uvádí: "Výsledkem ani jedné komunitní studie nebyly pozitivní vzorky vzduchu, ačkoli první komunitní studie odebírala vzorky až 17 dní poté, co lidé s covid-19 opustili místnost... Pouze dvě ze studií sledující vzorky ze vzduchu přímo měřily, zda SARS-CoV-2 ve vzorcích zůstal infekční namísto pouhé analýzy pro přítomnost virové RNA. Ani jedna studie nenalezla žádný životaschopný virus, ačkoliv v jedné byly spatřeny znaky virové replikace. Je třeba poznamenat, že žádná studie nenalezla životaschopný virus na základě povrchových stěrů. Tyto studie byly malé, observační a heterogenní ve svém provedení, účastnících, odběru vzorků a způsobech manipulace. Výpovědi účastníků na základě paměti byly náchylné na nepřesnosti (jen málo lidí si dokáže přesně vzpomenout, jak blízko se dostali k ostatním, když byli požádáni, aby si to později vybavili). Celkově se zdá, že tyto studie podporují možnost šíření SARS-CoV-2 ve vzduchu, ale nepotvrzují, že existuje riziko přenosu nemoci."
--> Observační studie (https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e6.htm) na kterou odkazuje studie z www.bmj.com výše, hovoří o přenosu v pěveckém sboru, kde 3 byli hospitalizováni a 2 zemřeli. Střední věk 61 zpěváků byl 69 let (rozpětí 31 až 83 let). Zjistili, že nejrizikovější to bylo pro věkovou skupinu nad 65 let a dále, že U VŠECH TŘÍ HOSPITALIZOVANÝCH zpěváků již byly přítomny DVĚ A VÍCE zdravotní komplikace.
 
V sekci 'Infekční dávky činitelů přenášených aerosolem' odkazuje na 5 OBSERVAČNÍCH studií, které popisují propuknutí nákaz SARS v roce 2003. Dále uvádí, že pro vznik nemoci teoreticky postačuje JEDINNÝ organismus, který se v příznivém prostředí dostatečně namnoží. Uvádí, že: "Li et al. přezkoumali důkazy O ÚČINCÍCH VENTILACE na přenos infekčních nemocí. Dospěli k závěru, že existují dobré důkazy (jak dokazuje současná technologie dostupná v době studií) o přenosu aerosolu ovlivněném VENTILAČNÍMI faktory u ohnisek zahrnujících spalničky, neštovice, pneumokoky (Streptococcus pneumoniae), SARS-CoV, tuberkulózu, chřipku a neštovice."
--> Odkazuje na případovou studii: (https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(03)13168-6/fulltext) z roku 2003, která zjistila, že chirurgické masky a respirátory N95 měly v nemocnici největší ochranný efekt proti SARS. Studií prošlo pouze 254 lidí. Infekce byla zjišťována přítomností protilátek. Uvádí, že: "Ochranná role masky NAZNAČUJE, že v nemocnicích se infekce přenáší kapičkami." 

 

Rozbor tohoto mimořádného opatření od pana MUDr. Vladimíra Čížka: http://stavbeznouze.cz/wp-content/uploads/2020/11/Namitky_OOP.pdf

David Petrásek

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi o očkování

2020-11-23 17:25:46

Reportér: "Nechal byste se naočkovat?"

Dr. Prof. Sucharit Bhakdi: "Samozřejmě, že ne. Nejsem šílený. Proto, aby vakcína získala licenci, musíte prokázat její účinnost. Jak prokážete, že je vakcína účinná? Musíte dokázat, že zachraňuje životy. Ale pokud přicházíte o 5 z 10 000 lidských životů, jak prokážete, že to číslo snížíte pomocí vakcíny? To neprokážete. Nikdy nedosáhnete statisticky významného zlepšení, protože pokud se číslo sníží z 5 na 3, tak to není statisticky významné."

(https://www.bitchute.com/video/gNEAlMew4yFM/)


David Petrásek

Dr. Roger Hodkinson: "Jedná se o největší podvod, jaký kdy byl spáchán na nic netušící veřejnosti"

2020-11-22 19:04:55

"... toto je naprosto nepodložená hysterie veřejnosti řízená médii a politiky. Je to skandální! ... Neexistuje absolutně nic, co by potlačilo tento virus, mimo to, co by ochránilo staré a náchylné lidi. Mělo by na to být nahlíženo pouze jako na horší chřipkovou sezónu. Toto není ebola, není to SARS. Je to politika, která si hraje na medicínu a to je velice nebezpečná hra. Není potřeba žádná akce, mimo to, co se stalo minulý rok, když nám nebylo dobře: Zůstali jsme doma, dali jsme si kuřecí vývar s nudlemi, nešli jsme navštívit babičku A MY JSME ROZHODLI, kdy se vrátime do práce. Nepotřebovali jsme, aby nám to někdo sděloval. Masky jsou absolutně k ničemu! Neexistuje zcela nic, co by dokazovalo jejich účinnost. Je to jen gesto vysokých morálních standardů... Společenské rozestupy jsou také k ničemu, protože COVID se přenáší pomocí aerosolů, které putují zhruba 30 metrů, než dopadnou... Všude by mělo být zítra otevřeno... Pohybuji se v obchodování s testy na COVID. Chci zdůraznit, že pozitivní výsledek PCR testu neznamená klinickou infekci, pouze to řídí hysterii ve společnosti a všechno testování by mělo SKONČIT, ledaže jdete do nemocnice s nějakými problémy dýchacího ústrojí. Co by se mělo udělat, je ochránit zranitelné a všem jim v pečovatelských domovech dát 3 až 5000 i.u. vitaminu D, každý den... riziko úmrtí pod 65 let v této provincii je 1 z 300 000, 1 z 300 000... je to jen další horší chřipka... Jsem absolutně bobouřený z toho, že to zašlo až tak daleko! Zítra by to mělo skončit!"

(https://www.bitchute.com/video/YGPFe4aNOqrS/)


David Petrásek

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s účinností od 21. 11. 2020

2020-11-21 19:27:34
Odůvodnění MO: "Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější..."
 
Odkazy, které v MO (https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-21-11-2020.pdf.pdf) uvádí, všechny směřují na observační studie a ty mají zpravidla vždy menší váhu, než klasický kontrolovaný experiment. Observační studie pouze naznačuje, ale nemůže být nikdy považována za plnohodnotný důkaz. (https://www.dietdoctor.com/observational-vs-experimental-studieshttps://en.wikipedia.org/wiki/Observational_study#Degree_of_usefulness_and_reliability) Kontrolovaným experimentem je právě nová studie z Dánska. U dánské studie je kromě zanedbatelného rozdílu mezi skupinami 0.3% navíc vidět, že infekce se ve studii objevila maximálně pouze u 2.1% (53) účastníků z kontrolní skupiny. (https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817)

 

Odkazy na studie v MO:
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2931142-9 --> Uvádí, že všechny zkoumané studie (172) jsou observační studie.
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm --> Observační studie a proto také uvádí: "Nařízení vyžadující používání obličejových masek bylo PRAVDĚPODOBNĚ přispívajícím faktorem v prevenci přenosu SARS-CoV-2 během blízkého kontaktu..."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7182754/ --> Observační studie - úvaha nad vlivem topení, ventilace a klimatizace a proto pouze uvádí, že: "Autoři této studie VĚŘÍ... že MŮŽE přispět ... Další studie jsou oprávněny potvrdit naše HYPOTÉZY..."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/ --> Observační studie. Již v názvu je uvedeno "Nákaza SPOJOVANÁ S klimatizací", dále uvádí, že: "Žádný ze zaměstnanců ani jiných hostů v restauraci X však nebyl infikován. Kromě toho, vzorky stěru z klimatizační jednotky byly všechny negativní na nukleotidy... NEPROVEDLI jsme experimentální studii simulující vzdušnou cestu přenosu. Rovněž jsme NEPROVEDLI sérologické studie vzorků negativních asymptomatických členů rodiny a ostatních strávníků, abychom odhadli riziko infekce... Dospěli jsme k závěru, že v tomto ohnisku byl přenos kapiček vyvolán klimatizovanou ventilací."
https://www.neim.org/doi/full/10.1056/neimc2007800 --> tato studie nejde ani otevřít
 
Tato předchozí MO mají v porovnání s tím aktuálním zcela stejné odůvodnění, včetně gramatických chyb a nefungujícího odkazu:

David Petrásek

Prof. Sucharit Bhakdi

2020-11-20 18:36:45

"Teď jsme měli 250 000 případů COVIDu-19 v Německu a zaznamenali jsme 10 000 úmrtí na COVID-19. Ale z těchto 10 000 úmrtí, 90% byla úmrtí z jiných příčín, jako je infarkt nebo mrtvice... přední světový epidemiolog, profesor John P.A. Ioannidis ze Stanfordu, asi před třemi týdny publikoval studii (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf) a tato studie byla zrecenzována, to znamená, že byla zkotrolována 3 až 4 předními experty v oboru a WHO zařadila tuto studii do svého buletinu, což znamená, že WHO tím potvrzuje, že toto jsou správné údaje. Přečtete si tuto studii, protože John Ioannidis v této studii říká to, o čemž jsme mluvili již před měsíci - a to, že tento virus není více smrtící než sezónní chřipka a pro lidi pod 70 let je to dokonce méně smrtící než sezónní chřipka... To znamená, že 5 z 10000 infikovaných lidí může díky viru zemřít. 5 z 10000 - to je tak málo, že není důvod nic dělat. Nejen strikní opatření jsou nesmyslná..."
(https://www.bitchute.com/video/gNEAlMew4yFM/)


David Petrásek

Dánská studie s maskami

2020-11-20 17:16:01

Observační studie naznačují, že nošení masek zmírňuje přenos SARS-CoV-2. Cílem této studie bylo zjistit, zda používání chirurgických masek mimo domov snižuje nositelovo riziko vzniku infekce pomocí SARS-CoV-2. Studie byla provedena v Dánsku v období, během kterého vládní orgány mimo nemocnice nedoporučovaly nosit masky a nošení masek bylo na veřejnosti velice vzácné. To znamená, že účastníci studie byli v naprosté většině vystaveni osobám, které neměly masky.

Velikost skupiny s maskami: 2392
Velikost skupiny bez masek: 2470

Výsledek: Mezi skupinami nebyl pozorován statisticky významný rozdíl ve výskytu SARS-CoV-2. Rozdíl mezi skupinami byl 0.3% ve prospěch skupiny s maskami. Infekce se ve studii objevila maximálně pouze u 2.1% (53) účastníků z kontrolní skupiny.
(https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M20-6817)

Komentář lékaře Andrew Kaufmana: https://www.bitchute.com/video/C6AjdoEV3oaj/ nebo https://www.youtube.com/watch?v=7ykcUbwsfK4


David Petrásek

Jak závažný je COVID-19?

2020-11-19 16:25:01

Pojmy:
CFR - smrtnost (jen lidé s potvrzenou nemocí - tedy bez zahrnutí lidí bez symptomů)
IFR - úmrtnost na infekci (zahrnuti jsou navíc lidé bez symptomů)
Úmrtnost (mortalita) - udává podíl zemřelých z určité populace (https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amrtnost, https://ourworldindata.org/mortality-risk-covid)

Anthony S. Fauci, et al. (28. února 2020): "Z toho vyplývá, že celkové klinické následky COVIDu-19 mohou být nakonec více podobné následkům těžké sezónní chřipky."
(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejme2002387)
Nicméně, před Kongresem USA 11. března Dr. Anthony Fauci uvedl, že: "... je to 10x smrtelnější než sezónní chřipka... Úmrtnost na chřipku je 0.1%. Mortalita tohoto je 10x vyšší."
(https://www.reliasmedia.com/blogs/2-hicprevent/post/145941-faucis-disturbing-calculus-covid-mortality-rate-10-times-flu)
WHO: "Úmrtnost na běžnou sezónní chřipku je většinou pod 0.1%." (https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200306-sitrep-46-covid-19.pdf)
Během chřipkové pandemie 2017/2018 byly nemocnice přeplněné tak, že se musely stavět válečné stany a přesto se nezavedla striktní dlouhodobá opatření pro celou společnost. (https://time.com/5107984/hospitals-handling-burden-flu-patients/)
Částečně převzato z: Lekce o veřejném zdraví získaná ze zaujatosti při nadhodnocení úmrtnosti na koronavirus (https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/7ACD87D8FD2237285EB667BB28DCC6E9/S1935789320002980a.pdf/public_health_lessons_learned_from_biases_in_coronavirus_mortality_overestimation.pdf)

Jen COVID-19:
IFR v okresu Santa Clara: 0.17% (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2.full.pdf)
IFR v Tokiu: 0.0006% (https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20198796v1.full.pdfhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.09.21.20198796v1.full.pdf)
Úmrtnost v Dánsku: 0.16% (https://www.dr.dk/nyheder/indland/doedelighed-skal-formentlig-taelles-i-promiller-danske-blodproever-kaster-nyt-lys)
Zpráva WHO uvádí: medián IFR 0.23%, nicméně pod 70 let věku je medián 0.05% (https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf)
Nejlepší současný odhad IFR podle CDC u lidí všech věkových kategorií: 0.00003 - 0.054 (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/planning-scenarios.html)
Soren Ventegodt a Joav Merrick uvádí úmrtnost 0.01% (https://coronawhistleblower.org/lesson/cestina/)
Karin Mölling uvedla, že se nejedná o 'zabijácký' virus (https://www.radioeins.de/programm/sendungen/die_profis/archivierte_sendungen/beitraege/corona-virus-kein-killervirus.html)


David Petrásek

Německý právník a vyšetřování korona-podvodu

2020-11-17 12:53:48

Dr. Reiner Fuellmich o koronaviru a jeho práci v německém vyšetřovacím výboru Korona (https://corona-ausschuss.de/), který v minulosti pracoval na obřích soudních případech proti Deutshe Bank a podvodu ve Volkswagenu:

"...jedno jméno se objevovalo znovu a znovu: profesor Drosten... On byl ten, kdo ze dne na den změnil názor a začal to podporovat. Předtím všem říkal: 'To nebude nic vážného. Nemusíte se obávat. Mnoho lidí nebude mít žádné symptomy. Prostě to odezní, jako sezónní chřipka.' A jakoby mu někdo dal signál, přes noc kompletně změnil názor na: 'Tohle je extrémně nebezpečné. Musíme něco udělat.' Pokračoval v předávání rad politikům a na základě jednoho informátora teď víme, že on byl JEDINNOU osobou, se kterou to naše [německá] vláda konzultovala. To je vážné porušení římského principu, podle kterého musíte naslouchat druhé straně. A to zejména, když se chystáte zavést opatření omezující chod společnosti spolu se zastavením ústavních práv na neurčitou dobu... A očividně, druhá strana tady byla s tím, že jí nikdo neposlouchal, protože hlavní média a všichni ostatní, kteři byli nuceni to podporovat, pravděpodobně nevědí, kdo za tím je. Pravděpodobně za tím jsou někteří velice mocní lidé, rozhodně za tím jsou zájmy korporací, protože musíte jen sledovat peníze a uvědomíte si, že farmaceutický a technický průmysl vydělává spoutu peněz... Před 12 lety jsme byli ve velmi podobné situaci s prasečí chřipkou. Můj známý Dr. Wolfgang Wodarg byl tehdy v politické pozici, jelikož byl členem Bundestagu a byl také členem Evropské rady, takže měl velký vliv a byl také jedinný důvod, proč selhal tehdejší pokus o masivní útok spočívající v soustavném prosazování skupinových zájmů u orgánů státu a jeho představitelů... Ti samí lidé, kteří propagují teorii 'všichni zemřou', jí propagovali i tehdy a to včetně profesora Drostena a Neila Fergusona z Imperial College v Anglii... Nicméně, jak nyní víme, pokud jsme na to nezapoměli, tak to byla JEN CHŘIPKA, o nic horší než bežná chřipka. A jen tak mimochodem, to platí i dnes. WHO právě vydala prohlášení, které potvrzuje, že postoj profesora Johna Ioannidise z Univerzity ve Standfordu je správný - tedy, že smrtnost tohoto viru nebo co to vlastně je, NENÍ horší než běžná chřipka, s hodnotou 0.14%... Profesor Michael Levitt je držitel nobelovy ceny, všichni sdílí stejný názor, včetně viroložky Karin Mölling a dalších. Mluvil jsem s mnoha z nich a sledoval jejich videa a všichni dochází ke stejnému závěru: Nehledě na to, s čím máme tu čest, NENÍ to o nic horší než běžná chřipka... Právnička Beate Bahner, která je velmi známá tady v Německu, je specialistka v medicínském právu a další věc, kterou jsem se dozvěděl byla, že o tom začala věřejně mluvit a poté byla zatčena a dána do ústavu pro duševně choré..."
(https://www.bitchute.com/video/VMKmCmKvYiD0/ )


David Petrásek

Hromadné testování v Liverpoolu

2020-11-14 18:52:09

Prof. Allyson Pollock: "První věc, kterou je třeba zmínit je, že vláda utratila 12 miliard liber na centralizovaný a privatizovaný systém pro stopování kontaktů, který NEFUNGUJE. A teď chce utratit 100 miliard liber hlavně na smlouvách v privátním sektoru v rámci operace Moonshot. To je ten program hromadného testování. Tento program je dokonce nepravdivý i ve svém jádru. Je to velice znepokojivé, jelikož hromadné testování je screening zdravé populace ... Máme důkazy pro neúspěch programu testování a stopování. Ale, vrátím se ke screeningu. Veřejnost byla o testu, který má vláda k dispozici, nesprávně informována. NENÍ to test, který vám řekne, že máte infekci či jste infekční jedinec. Pouze vám sdělí, že obsahujete kousky RNA viru. V oblasti jako je Liverpool, kde četnost infekcí dramaticky klesá, je velice pravděpodobné, že velká část populace bude pozitivní díky předchozí prodělané infekci a hlavně u dětí to může vést k nepotřebné a škodlivé izolaci... Tyto testy také NEBYLY DOSTATEČNĚ POSOUZENY mimo medicínská zařízení. To jsou skutečné obavy. NEVÍME, zda fungují a co nám říkají v komunitním prostředí. Vláda právě utratila 100 milionů liber tím, že pro Liverpool nakoupila takzvaný Inova test, o kterém výslovně uvádí, že by neměl být používán mimo nemocniční zařízení. ... WHO a SAFE řekli: 'Soustřeďte se na identifikaci lidí se symptomy...' a NEDOPORUČUJÍ hromadné testování asymptomatických lidí..."
(https://www.bitchute.com/video/VwhJqY7huxm6/)

Liverpoolský pochod za svobodu: https://www.youtube.com/watch?v=I-s0KhO5-n8

Bristol: https://www.youtube.com/watch?v=2P2d_nkzvho


David PetrásekSdílet tuto petici

Pomozte této petici získat víc podpisů.

Jak petici propagovat?

  • Sdílejte petici na své facebookové zdi a ve skupinách souvisejících s tématem vaší petice.
  • Spojte se s přáteli
    1. Napište zprávu s vysvětlením, proč jste tuto petici podepsali. Lidé ji totiž podepíší spíše, když budou chápat, o jak důležité téma se jedná.
    2. Zkopírujte adresu webových stránek této petice a vložte si ji do vlastní zprávy.
    3. Pošlete zprávu přes e-mail, SMS, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram a LinkedIn.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...