Petice proti plošným mimořádným nařízením, proti chaosu a mocenské zvůli

Po více než půl roce od počátku pandemie COVID-19 odmítáme plošná opatření a žádáme opatření cílená.
Žádáme, aby zásahy do práv jednotlivců byly důvodné, prokazatelně účinné, neohrožovaly zdraví a nezpůsobovaly utrpení. Aby bylo vždy zváženo zda nelze použít jiný, šetrnější způsob ochrany proti viróze. Žádáme, aby právo jednotlivce bylo při prosazování veřejných zájmů vždy zohledněno.
Žádáme jasnou koncepci a zdůvodnění mimořádných opatření konkrétními výzkumy,daty a testem proporcionality. Žádáme, aby vždy bylo zveřejněno, jaká zákonná práva jsou dotčena a aby tato omezení byla vyhlašována pouze k tomu kompetentními institucemi. 
Týká se to všech opatření zasahujících do práv a svobod, tedy jak roušek, tak shromažďování, omezení v zdravotnických zařízeních a zařízeních lůžkové péče a případných dalších.


Ing.Veronika Vajnerová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ing.Veronika Vajnerová, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...