PETICE PROTI ODVOLÁNÍ IRENY PROCHÁZKOVÉ ,DiS.

PETICE PROTI ODVOLÁNÍ IRENY PROCHÁZKOVÉ DiS, Ředitelky Mateřské školy Nepoměřice, Nepoměřice 56, 285 11, dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním.

Zásadně nesouhlasíme s rozhodnutím obecního zastupitelstva Nepoměřice o odvolání ředitelky MŠ Nepoměřice Ireny Procházkové DiS. Důvodem našeho nesouhlasu je fakt, že paní ředitelka působí na pozici učitelky od roku 2003 a od roku 2012 vede mateřskou školu jako ředitelka, tím nejlepším možným způsobem po stránce odborné, ekonomické i lidské. paní Irena Procházková, DiS. se zasloužila o chod školky zejména v těchto bodech : 

1.aby naše školka byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné

2. aby ve škole vládla celková pohoda a bylo vytvořeno takové klima, které příznivě působí na rozvoj dítěte ve všech oblastech jeho vývoje. 

3. aby se škola otevírala rodičům a vztah mezi učitelkami a rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování. 

 

Prostředí mateřské školy není zřizovatel, ale lidé. Paní Ireně Procházkové DiS. se podařilo utvořit kvalitní pedagogický sbor, který spolu lidsky i pracovně sympatizuje, což se odráží i na spokojenosti dětí. Tento kolektiv pedagogů umožňuje pestrý program pro samotné děti, na kterých je nejlépe vidět, že jsou s tímto prostředím spokojené.

 

Zásadně nesouhlasíme s odvoláním k 31.7.2024 z důvodu výše uvedených. Žádáme zastupitelstvo obce o přehodnocení svého rozhodnutí a o zrušení odvolání paní ředitelky Ireny Procházkové, DiS. 

Mnoha rodičů se zúčastnilo zastupitelstva, kde se odhlasovalo nové konkursní řízení na ředitelku školky, i přes nesouhlas rodičů. Zastupitelstvo neudalo žádný pádný důvod, nového konkursního řízení, chtějí změnu , ale nedokáží odůvodnit proč. Mateřská školka se rozrůstá díky ředitelce školky, kontrola české školní inspekce dopadla v pořádku, ale i přesto chtějí novou ředitelku. ZÁSADNĚ NESOUHLASÍME. 


DIANA PROCHÁZKOVÁ    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že DIANA PROCHÁZKOVÁ bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...