Petice proti nesmyslnému zabírání zemědělské půdy - půda je dar, neztraťme ani ar!

Půda je dar, neztraťme ani ar!

Vážení členové zastupitelstva Olomouckého kraje

My, níže podepsání občané, nesouhlasíme s dalším zastavováním nejkvalitnější zemědělské půdy v ČR a zásadně nesouhlasíme se záměrem budování další průmyslové zóny v lokalitě Hněvotín o které se nyní jedná v rámci zastupitelstva Olomouckého kraje. Tento záměr má být schválen aktualizací Zásad územního rozvoje kraje, které jsou nyní připravovány k projednání a má být takto zabráno dalších 44 ha nejkvalitnější půdy, kterou vůbec naše vlast má.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu jasně říká, že třídy ochrany půdy 1 a 2 bonity nelze vyjímat ze zemědělského půdního fondu, pokud daný záměr není ve veřejném zájmu dle zákona č. 184/2016 Sb. Za veřejný zájem zákon považuje stavbu, kterou nelze realizovat v jiné lokalitě a musí být umístěna na těchto půdách, což není případ těchto průmyslových zón!

Aplikace www.limitypudy.vumop.cz, která je otevřená široké veřejnosti jasně ukazuje, že je v Olomouckém kraji, ale i v jiných lokalitách ČR dostatek nevyužitých ploch stávajících průmyslových zón a brownfieldů a investoři a stát by měli preferovat využití právě těchto ploch před zabíráním další a další půdy.
S takovýmto postupem zásadně nesouhlasíme a žádáme kompetentní orgány, především zastupitelstvo Olomouckého kraje, aby důsledně hájily zájmy České republiky a jejich občanů a dělaly maximum pro ochranu zemědělské půdy pro budoucí generace!

 

Děkuji za Váš podpis, půda je dar, neztraťme ani ar!


Ing. Marian Jurečka    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Ing. Marian Jurečka svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...