Petice občanů proti zrušení stávající cesty z Verušic - odbočka na Dlouhá pole

Petice  

občanů proti zrušení

stávající cesty z Verušic - odbočka na Dlouhá pole

 

„My, obyvatelé Žlutic a její části - Verušic a dále všichni, do rádi chodíme na procházky do přírody, protestujeme proti možnosti zániku stávajícíh cest v okolí obce Verušice u Žlutic“.

 

Historické cesty, zakreslené do katastrálních map, v minulosti přestaly vyhovovat pro účely  rozměrné mechanizace a tak se nechaly se zarůst, znepřístupnit. V těsné blízkosti těchto cest však vznikly jiné přístupové cesty, které nyní vedou po pozemcích soukromých vlastníků a v mapách zakreslené nejsou. Z toho důvodu je jen na vůli vlastníka těchto pozemků, zda takto vzniklé komunikace ponechá k dispozici veřejnosti, nebo ne.

 

Protože nám není lhostejné, zda budeme mít možnost dojít si, tak jako dodnes, mezi poli na procházku, nebo do lesa na houby, nebo třeba nově vyznačenou trasou na velmi známé poutní místo Skoky, vznikla tato Petice. Jedná se zejména o tuto cestu, která vede z první odbočky doleva směrem od Verušic, a pokračuje přes Dlouhá pole již zmíněnou cestou na Skoky u Polomu  a pak dále až do kláštera v Teplé. (Stará poutní cesta na Skoky zanikla v důsledku vybudování vodní nádrže Žlutice)

 

V loňském roce, díky úsilí mnoha dobrovolníků, byla obnovena kaplička v polích za Verušicemi a k ní stará přístupová cesta od Žlutic- Dolánky. Tím byly Verušice a okolní nádherná příroda zpřístupněna pro veřejnost jinak, než od hřbitova. Cesta na Dlouhá pole na tuto obnovenou cestu navazuje a proto se obracíme zejména na obyvatele Žlutic, aby nás, Verušické obyvatele v naší snaze podpořili. Nechceme nečinně přihlížet, jak nám nakonec nezájem příslušných úřadů dovolí omezit životní prostor, a ponechá k procházkám pouze silnici.

 

Pokud Vám není lhostejná budoucnost cest kolem Verušic, vyjádřete svým podpisem svůj souhlas.

 

Petici sestavila v březnu 2015 Pánková Ivana, Verušice 5, Žlutice 364 52.

 

           Adresátem petice je město Žlutice a kopie petice bude zaslána na vědomí Krajskému úřadu Karlovarského kraje, Oddělení ochrany krajiny, zemědělství a revitalizace.

 


Ivana Pánková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Ivana Pánková, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...