Petice na podporu pouličního umění

PETICE a výzva k projednání v ZHMP

za úpravu vyhlášky o pouličním umění (pouliční veřejné produkci), tak aby pouliční umělci mohli svobodně tvořit, byl zachován kulturní charakter našeho hlavního města a rezidenti městských částí nebyli zatěžováni přílišným hlukem, a za zařazení těchto bodů na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy.   dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a žádost dle § 7 písmeno c) a § 9 zákona č. 131 / 2000 Sb. o hlavním městě Praze

 

My, níže podepsaní občané hl. m. Prahy, žádáme zastupitele hl. m. Prahy, a​by projednali změnu vyhlášky o regulaci pouličního umění a upravili ji tak, aby umožnila umělcům tvořit a vystupovat v ulicích, jako je tomu běžné v jiných evropských metropolích. Živé umění a busking tvoří součást moderní kultury a domníváme se, že současná regulace je krokem proti ní.   Jako občané a občanky Prahy vítáme kulturní aktivity provozované v pražských ulicích a pokládáme je za velmi obohacující nejen pro samotné umělce, ale zejména pro obyvatele a návštěvníky hlavního města Prahy. Busking je označení pro jakékoli pouliční vystoupení (hudební, divadelní, či artistické), na ulici takto začínali svoji kariéru i světově uznávaní umělci, jako Glen Hansard, Bob Dylan, Rod Steward, David Bowie či šansoniérky Edith Piaf nebo ZAZ. Pouliční umění má svou dlouholetou tradici ve významných metropolích po celém světě (New York, Paříž, Londýn, Berlín, Barcelona...) Přestože je busking součástí každého živoucího města, na základě nedávno schválené vyhlášky má v příštích měsících v ulicích Prahy dojít k utichnutí velké části kvalitní produkce. Vyhláška zakazuje provozování pouličního umění na více než polovině území Prahy 1 a dalších zajímavých lokalitách či používání celé řady nástrojů. Nešťastné znění vyhlášky kromě těchto striktních omezení a faktických chyb též obsahuje řadu nejasných formulací - např. zakazuje hlasité nástroje, hlasité etnické nástroje či nástroje vydávající vysoké tóny.   Umění a veřejné kulturní aktivity napomáhají vytváření příjemné atmosféry ve městech. Chceme, aby Praha byla nadále městem, kde je možné prostřednictvím kultury napomáhat k zlepšování podmínek pro život v něm.  

Proto požadujeme, aby ZHMP:

1. Uložilo radnímu pro kulturu HMP přípravu podkladů k novelizaci vyhlášky tak, aby bylo pouliční umění v ulicích Prahy regulováno rozumně a nebylo zasaženo do uměleckých svobod umělců

2. Uložilo Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP změnu vyhlášky, a to ve smyslu její liberalizace, zásadního zmenšení počtu zakázaných hudebních nástrojů a zakázaných míst pro pouliční veřejnou produkci, aby nebylo zasáhnuto do svobod hudebníků, nedocházelo k omezení živého umění v pražských ulicích a byl zachován kulturní charakter hlavního města. Zároveň požadujeme, aby ZHMP uložilo Výboru povinnost jednat o obsahu vyhlášky s buskerskou komunitou (Klub pouličních umělců), zástupci občanů, hudebními odborníky i zástupci dalších iniciativ (Praha Žije Hudbou)  

Petiční výbor:

Bc. Jan Gregar (Sadová 471/12, Praha 6, 161 00)

Jan Jelínek (Strakonická 1601, Černošice, 252 28)

Mgr. Bc. Tomáš Mudra (Plzeňská 1972/158, Praha 5, 150 00)

Jenovéfa Boková (Březinova 7, Praha 8, 186 00)

Daniel Tůma (Zhořelecká 695/6, Liberec 1, 460 01)  

Sběrná místa do 25.5.2016:

Standard Café, Karolíny Světlé 23, Praha 1, 110 00

Zázemí, Bartolomějská 13, Praha 1, 110 00

Vzorkovna, Národní 11, Praha 1, 110 00


Nerudný fest, z.s.    Kontaktujte autora petice