Petice na podporu obyvatel Prahy 10

My, níže podepsaní občané žádáme, aby radnice Městské části Prahy 10 (dále jen „MČ P10“) přehodnotila svůj současný postoj a zohlednila dopady ekonomické krize způsobené pandemií COVID-19 na obyvatele MČ Prahy 10 a upustila od zvýšení nájmů v obecních bytech a od zvýšení daně z nemovitosti, o nichž rozhodla v roce 2019, a to minimálně po dobu, než budou ekonomická situace a příjmy obyvatel České republiky srovnatelné se situací na konci roku 2019.

Zejména žádáme, aby radnice MČ P10 neprodleně reagovala na aktuální situaci a přijala skutečná opatření ke zmírnění ekonomických dopadů krize spojené s pandemií COVID-19 na občany, zejména aby:

1) Usnesením příslušného kompetentního orgánu MČ P10 snížila nájmy obecních bytů evidovaných ve vlastnictví MČ P10 o 20%, tj. narovnala jejich výši na úroveň roku 2019, a současně nájemné uhrazené nájemníky obecních bytů od 1. 4. 2020 vrátila zpět těmto nájemníkům ve formě vyúčtování přeplatku, a to ve výši koeficientu, o který bylo nájemné obecních bytů oproti roku 2019 navýšeno

2) Usnesením příslušného kompetentního orgánu MČ P10 snížila vlastníkům nemovitostí určených pro bydlení o 100% daň z nemovitostí a narovnala tak výši daně z nemovitostní určených pro bydlení na úroveň roku 2019.

Zdůvodnění: 

Radnice MČ P10 přistoupila od 1. 4. 2020 ke zvýšení nájemného v obecních bytech vlastněných MČ P10 oproti roku 2019 o 20% a ke zvýšení daně z nemovitostí o 100%. Vycházela přitom z usnesení Zastupitelstva MČ P10 přijatého v roce 2019 a ekonomické kondice ČR z téhož roku.

Dne 12. 3. 2020 byl vyhlášen vládou ČR nouzový stav, v rámci kterého bylo uzavřeno významné množství provozoven, škol a mateřských škol. Mnoho nájemníků z řad zaměstnanců, rodičů dětí a nízkopříjmových skupin obyvatel ze dne na den přišlo o příjmy či jejich příjmy byly výrazně sníženy. Naopak veškeré životní náklady vč. základních potravin a služeb prudce vzrostly.

Vedení radnice MČ P10 bylo opakovaně nájemníky i mnohými zastupiteli MČ P10 vyzváno Otevřenými dopisy k neprodlené reakci na aktuální situaci spojenou s ekonomickými dopady celosvětové pandemie COVID-19, a poskytnutí pomoci nájemníkům obecních bytů ve formě odložení účinnosti Usnesení o zvýšení nájemného a jeho snížení na úroveň roku 2019, a to za účelem ochrany zajištění jejich základních životních potřeb.

Za stejným účelem bylo 23. 4. 2020 vládním nařízením přijato cenové memorandum zakazující pronajímatelům po dobu mimořádného stavu zvýšit nájemné. Nájemníkům bylo doporučováno se s majiteli domluvit na úlevách ve výši nájemného. Mnozí majitelé bytů a mnohé radnice v celé ČR vyšli svým obyvatelům vstříc a někteří dokonce platby nájemného nájemníkům zcela odpustily.

Vedení radnice MČ P10 požadavky nájemníků, jakožto i zastupitelů opozičních stran, striktně odmítlo, jakožto neopodstatněné. Namísto toho nabídlo nájemníkům uzavření splátkových kalendářů, čímž by je přímým způsobem zadlužilo a dále je odkázalo na to, aby o pomoc namísto radnice žádali stát.

Takové doporučení radnice jako občané nemůžeme akceptovat, navíc je v ostrém kontrastu s projevy paní starostky MČ P10 v Senátu ČR (jakožto senátorky), v nichž sama upozorňuje na to, že na pozdější úhrady splátek nebudou mít nájemníci dostatek financí a budou ohroženi vystěhováním. Stejně tak v Senátu ČR upozornila na to, že nájemníci na příslušné sociální dávky nedosáhnou, zejména pokud jim vznikne dluh na nájmu.

Do obdobně těžké životní situace dostala radnice MČ P10 svým Usnesením o navýšení daně z nemovitostí určených pro bydlení o 100% též vlastníky nemovitostí, z nichž se mnozí již nyní potýkají se závazky souvisejícími se splácením hypoték, souvisejících půjček na rekonstrukce nebo se splácením podnikatelských úvěrů. I oni se díky pandemii COVID-19 dostali do ekonomických obtíží.


Pavlína Adamčíková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavlína Adamčíková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...