Petice na podporu MVDr. Ondřeje Daňka

Touto peticí chceme podpořit MVDr. Ondřeje Daňka, studenta Ph.D. studia na Veterinární univerzitě Brno, kterému nebyla prodloužena pracovní smlouva, a to bez udání důvodů a přes výslovnou žádost odpovědné řešitelky projektu dr. Kristýny Hrazdilové o zachování pracovního poměru.

Doktor Daněk je student postgraduálního studia na ústavu parazitologie a byl nenahraditelnou součástí projektového týmu CEITEC VETUNI pod vedením dr. K. Hrazdilové. Rozhodnutí o neprodloužení pracovní smlouvy přišlo zcela nečekaně a ze strany ředitele CEITEC VETUNI prof. Smoly bylo odůvodněno nicneříkajícím ”…ze strany OJ CEITEC není zájem pokračovat (v pracovní smlouvě)…”, které se však neslučuje se zájmem dané výzkumné skupiny a proto pravý důvod zůstává skryt.

Před pár měsíci proběhly na VETUNI volby do akademického senátu, kam dr. Daněk kandidoval. Po uveřejnění výsledků vyvstaly nesrovnalosti, na které chtěl dr. Daněk znát odpověď. Proto vznesl legitimní dotazy ohledně průběhu voleb, v důsledku čehož vznikl mezi prof. Smolou, jakožto místopředsedou akademického senátu, a dr. Daňkem osobní spor. Zapojení studentů do dění na univerzitě je žádoucí a prospěšné, proto je tato přehnaná reakce v podobě ukončení pracovního poměru na základě rozdílných názorů zcela nepřijatelná a vzhledem k aktivní minulosti prof. Smoly coby člena KSČ se nynější situace velice podobá totalitním metodám ze sedmdesátých či osmdesátých let. Ředitel CEITEC VETUNI má zajisté pravomoc neprodloužit smlouvu, domníváme se však, že daná situace vyžaduje hlubší objasnění, protože podle nás tímto rozhodnutím pan ředitel porušil etické normy a právo studentů a akademiků na svobodu projevu.

Tato bezdůvodná perzekuce dr. Daňka ze strany vedení CEITEC VETUNI a Veterinární univerzity Brno je na demokratické vysoké škole zcela nepřijatelná, a proto s tímto jednáním vyjadřujeme jednoznačný nesouhlas.


Zuzana Klímová    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zuzana Klímová svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...