Přejmenovat letiště Václava Havla na letiště NICHOLASE WINTONA

Souhlasím s tím, aby se letiště Václava Havla Praha na letiště NICHOLASE WINTONA PRAHA!

1) Na rozdíl od Václava Havla sir Nicholase Winton životy zachraňoval

2)  V roce 1939 zachránil 669 převážně dětí židovských uprchlíků (z Německa a anektovaného Rakouska) z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů tím, že jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království.

3) Byl to opravdu křesťan, tedy jeho víra nese prvky historie a tradice Československa

4) Díky pojmenování letiště tak o něm budou vědět nejen Evropané, ale na celém světě a jeho příběh si to zaslouží, aby byl následován.

Síla lidskosti - Nicholas Winton (2002)


Daniel Masopust    Kontaktujte autora petice