Paní senátorko Hamplová omluvte se!

 

Dne 30. března 2023 paní senátorka Jana Zwyrtek Hamplová v Senátu Parlamentu České republiky hovořila o možném vytvoření segregovaných tříd ve školách pro děti romského původu. Tento výrok považujeme za nehorázný a nepřijatelný z více důvodů:

Především šlo o zbabělý, nízký a podlý slovní útok proti těm nejzranitelnějším, proti dětem, které se nemohou bránit. Jde také o facku všem rodičům naší země, jejichž děti by paní Hamplová chtěla třídit na základě jejich původu, bez ohledu na jejich schopnosti, dovednosti a morální kvality.

Praxe segregovaných tříd je protiústavní, je již dávno minulostí a výroky podobného typu způsobují hluboké trauma společnosti. V naší zemi je společenským problémem právě dlouhodobá a zakořeněná segregace. Ať si to přiznáme nebo ne, v České republice existuje rasismus, respektive nenávist a předsudky na základě odlišné národnosti a barvy kůže.

Je známo, že děti se rasisty nerodí, že rasisty z nich dělá až společnost. A také je známo, že vzájemné poznání boří předsudky. Proto je vhodné, aby děti různých národností vyrůstaly spolu – jen tak je možné bořit bariéry.

Paní Zwyrtek Hamplová navrhla bariéry znovu vybudovat, a to způsobem, který nápadně připomíná kroky v předválečném Německu.

Chceme věřit, že se paní Zwyrtek Hamplová dopustila tohoto výroku jen z neznalosti a zbrklosti v přemýšlení. Abychom tomu ale věřit mohli, je třeba, aby se paní Zwyrtek Hamplová za svůj výrok vhodným způsobem veřejně omluvila.

Proto Vás, paní Hamplová, vyzýváme:

Omluvte se.

 


Jiří Nežerný    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Jiří Nežerný svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...