Otevřený dopis skupiny senátorů členům České biskupské konference

Otevřený dopis

                                                 Praha, 30. ledna 2020

Vážení členové České biskupské konference,
obracíme se na Vás jako členové Senátu Parlamentu České republiky, kteří se zájmem i znepokojením sledují dění kolem médií veřejné služby. Dne 7. února 2020 proběhne ve Volebním výboru výběr kandidátů pro volbu 6 členů Rady České televize. Překvapilo nás, že ČBK do této volby navrhuje kandidátku, která otevřeně zpochybňuje smysl existence veřejnoprávních médií.


Úkolem médií veřejné služby je poskytovat veřejnosti mediální obsah nezávisle na politické moci a soukromých obchodních zájmech. Existence a nezávislost těchto médií hraje zásadní roli pro udržování svobody a zachování demokratických principů naší země. Na plnění úkolů a z toho plynoucí nezávislost České televize dohlíží veřejnost prostřednictvím Rady ČT. Členové této Rady by dle nejlepšího vědomí a svědomí měli hájit veřejný zájem kodifikovaný v zákoně o České televizi.

Je zřejmé, že osoby, které otevřeně zpochybňují smysl existence médií veřejné služby, případně rovnou připouštějí potřebu jejich zrušení, nemohou v Radě hodnověrně hájit tento veřejný zájem.

V této souvislosti návrh České biskupské konference vyvolává vážné znepokojení a pochybnosti, s jakým cílem orgán reprezentující české katolíky nominoval kandidátku Hanu Lipovskou. Z logiky věci je možné na tuto nominaci pohlížet jako na snahu podkopávat význam nezávislých médií veřejné služby a v konečném důsledku i oslabení demokratické společnosti. Věříme, že katolická církev v České republice tento cíl na rozdíl od své kandidátky nesleduje. Je-li tomu tak, je žádoucí, abyste se od těchto názorů své kandidátky jasně distancovali a její nominaci do Rady ČT stáhli.

V opačném případě se lze důvodně domnívat, že se s názory Hany Lipovské Česká biskupská konference ztotožňuje.

S úctou

Marek Hilšer 

Mikuláš Bek

David Smoljak

Zdeněk Papoušek 

Václav Láska 

Alena Dernerová 

Ladislav Kos

Petr Orel

Přemysl Rabas

Miroslav Balatka

Tomáš Goláň 

Miroslav Nenutil

Lukáš Wagenknecht

Jiří Dientsbier

Miroslav Adámek

Václav Chaloupek

Jiří Vosecký

Jan Horník 

Jan Sobotka

 

 

 


Marek Hilšer    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Marek Hilšer bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...