Otevřený dopis předsedovi PS p. Vondráčkovi - podpora poslancům p. Volnému a p. Bojkovi

        Vážený pane Vondráčku,
        Vážený pane Hanzele,
        Vážení členové komise,
 
        tento otevřený dopis, zveřejněný formou petice právě pro možnost jeho připodepsání dalšími občany ČR, kteří s jeho zněním svým připodepsáním bezvýhradně souhlasí, je určen předsedovi Poslanecké sněmovny ČR panu Radkovi Vondráčkovi (ANO), dále pak předsedajícímu poslanecké schůze poslanci panu Tomášovi Hanzelovi (ČSSD) a stejně tak dalším členům Poslanecké sněmovny, kteří se k vystupování poslance pana Lubomíra VOLNÉHO (nez.) ve sněmovně negativně, vulgárně či odmítavě vyjadřují. Dále také členům komise, kteří pravděpodobně budou zkoumat jeho kázeňská provinění proti jednacímu řádu sněmovny zejména se dá předpokládat, že v těchto případech:
  • nedodržování hygienických nařízení (rouška)
  • nevhodné oblečení v prostorách Poslanecké sněmovny (potištěné bílé tričko)
  • znemožnění projevu pana poslance Lubomíra VOLNÉHO (nez.)
  • údajný útok pana poslance Lubomíra VOLNÉHO (nez.) na předsedajícího schůze pana Tomáše HANZELA (ČSSD)        
        Tento otevřený dopis je sepsán na ochranu morálky, českého národního vlastenectví, hrdinství, odvahy a boje za svobodu slova, tj. specificky za možnost svobodně vyjádřit jak svůj osobní názor, občanský odpor, tak i za právo a odpovědnost projevit ve funkci poslance parlamentu ČR vůli jím zastupovaného lidu, za právo a svobodu nebýt umlčován, a to ani sám jako občan, vědec, lékař či politik – natož, aby se tak stávalo poslancům s poslaneckou imunitou na půdě samotného parlamentu ČR!        
 
         Otevřený dopis tímto důrazně poukazuje na vzdor a neutuchající odpor v celé společnosti, a to nejen na ten občanský, vůči současným praktikám české politické, vědecké, medicínské i mediální scény, ale i na ten, který nám umožňuje základní Listina práv a svobod, která je v rukou vládnoucích i opozičních politiků dehonestována takovým způsobem, jako nikdy od dob vzniku demokratických principů v naší společnosti.        
 
         Opravdu velká a upřímná hanba Vám všem, a to nejen v parlamentu, tam až na velmi drobné individuální výjimky.        
 
        Lidé podepsaní pod tímto otevřeným dopisem ve formě petice se zcela jednoznačně staví za nezařazené poslance parlamentu ČR p. Lubomíra VOLNÉHO a p. Mariana BOJKA, za jejich veškerá vystoupení v něm, i mimo něj, protože jedině tato jejich vystoupení odráží poctivé a vědomé posuzování všech informací, otázek a odpovědí, a staví tak správné zrcadlo celé politické, a to ať již vládnoucí, tak i opoziční garnituře. Je nám jasné, že pro Vás je tato konfrontace nechtěná, bolestivá a obtěžující, ale takto to má správně probíhat – pluralita názorů – posuzování všech informací, okolností a rozhodování se podle toho.
 
1.   Je tedy pro nás naprosto NEAKCEPTOVATELNÉ, že nejen lékaři, vědci s odlišným názorem, ale dokonce politici s poslaneckou imunitou, kterou požívají zejména k tomu účelu, aby se svobodomyslně vyjadřovali k aktuálnímu dění, opatřením vlády i stavu ve společnosti, tak aby takoví poslanci byli umlčováni, dehonestováni, zesměšňováni či jim bylo dokonce upíráno právo na občanský odpor! Hanba Vám všem!
 
2.   Poslanec parlamentu ČR, pan Lubomír VOLNÝ ve čtvrtek 21.01.2020 reagoval zcela v souladu s tím tak, jak bych reagoval/(-a) za dané situace já sám/(-a).
 
3.   Jeho čin byl naprosto přiměřený situaci, kterou zcela záměrně vyeskaloval poslanec parlamentu ČR pan Tomáš Hanzel z ČSSD svým naprosto arogantním chováním předsedajícího dané schůze. On je zodpovědný za vše, co se stalo poté. Díky jeho neprofesionalitě, nekolegialitě a aroganci moci v pozici předsedajícího schůze se choval tak, jak rozhodně neměl. Navíc cenzuroval něco, co se týkalo jeho samotného. Na jednu stranu je to samozřejmě pochopitelné, ale na druhou stranu předsedající schůze byl v tu chvíli naprosto ve střetu zájmu, a tento zcela jednoznačně nezvládl. A to jak osobně, tak stranicky i profesně. Schůzi měl přerušit a měli si to jít o přestávce vyříkat, či se měl s někým v této funkci vystřídat. To on si zaslouží být potrestán, a to jak kázeňsky, tak finančně, a v neposlední řadě by se za stolkem předsedajícího už nikdy neměl ukázat. Jediná dobrá zpráva pro nás občany je, že v parlamentu ČR se již díky volebním výsledkům jeho strany v parlamentu snad již nikdy neukáže, a to zejména díky mistrovskému vedení ministra vnitra a předsedy ČSSD pana Jana Hamáčka, pokud tedy sám nepřeběhne před politickou sebevraždou do jiné strany. Na rozdíl od jeho kolegů p. VOLNÉHO a p. BOJKA, kteří mají vcelku velmi reálnou šanci se do parlamentu ČR znovu dostat.
 
4.   Zcela neochvějně a 100 % stojíme za postoji poslanců parlamentu ČR, co se týče nenošení roušek. Nošení roušek NEMÁ žádné pozitivní, ale MÁ bohužel jen velmi negativní důsledky pro zdravotní stav naší populace jejich nadměrným užíváním mimo sterilní prostředí. Důvodů pro toto tvrzení je již více než dost. Je jen Vaše chyba a Vaše osobní ostuda, že se o problém nezajímáte více. Pokud by tomu tak bylo, roušky byste sami nenosili.
 
5.   K žádnému spáchání trestného činu, tak jak jste strašil diváky v televizi pane Vondráčku nedošlo, poslanec Volný si rozhodně nedošel na předsedajícího schůze, tak jak jste se snažil manipulovat se skutečností a lhát v přímém vstupu ve vysílání, ale došel za předsedajícím k jeho mikrofonu, protože jej předsedající ve sněmovně umlčoval a velmi neprofesionálně provokoval. Tam se snažil dostat se k zapnutému mikrofonu, nikoli někoho napadat. Ostatní byla jen logická obrana. Kdyby se předsedající schůze choval profesionálně, nedošlo by k tomu. 
 
6.   Ke stylu oblékání poslance pana Volného a Bojka Vám sdělujeme, že si po hlubším prozkoumání uvědomujeme to, že poslanec pan Volný i poslanec pan Bojko po celou dobu výkonu svých poslaneckých mandátů navštěvovali sněmovnu ve zcela běžném standardním a oficiálním oděvu. Za dané situace, tj. již několikáté nesmyslné, politické – dalo by se říci doslova, že na objednávku „prodloužení nouzového stavu“, ve kterém se nachází celá země, kdy se potištěným tričkem jedná jednoznačně z jejich strany o vyjádření politického postoje či stanoviska k problému, na který se snaží dlouhodobě a soustavně upozornit, nespatřujeme nic dehonestujícího, nebo nevhodného. Pokud Vám tato forma protestu přijde nevhodná, doporučíme jim na příště červené paruky pro šašky a klauny, tak aby mezi Vás ostatní opravdu zapadli. Sako, košile, kravata, kalhoty a boty rozhodně nestačí k tomu, abychom si o Vás mysleli něco více než o Vašich kolezích v tričku. Jen ukazujete svou slabost a zlobu, protože zřejmě stejně tak jako celé osazenstvo sněmovny správně tušíte, že volby 2021 si za rámeček z Vás nikdo nedáte.   
 
       Nikdo nikdy neztratí svůj čas, neutratí své peníze a nevynaloží své úsilí na to, aby ochránil veřejnost před LŽÍ, pakliže se nejedná o jeho vlastní čest, kdy chce záležitost uvést sám na pravou míru, či kdy poukazuje na, nebo rovnou odhaluje podvodné, či zločinecké praktiky, o kterých se dozvěděl, nebo o nichž má sám své pochybnosti a vnitřní potřebu o jejich nebezpečí varovat ostatní, ledaže by měl někdo enormní zájem na tom, aby samotná veřejnost PRAVDU nevěděla, neznala, či ji dokonce nikdy nepoznala! To už vyžaduje velmi značné úsilí a zcela viditelné a prokazatelné znaky LŽÍ a PODVODU na každém kroku.
 
       Termíny jako „konspirační teorie“, „falešné zprávy“ či „nepravdy“, „polopravdy“ jsou v dnešní době jen výhradními marketingovými nálepkami propagandistické agendy státu, jejich představitelů, či představitelů vyšších nadnárodních celků, používanými zejména politiky, úředníky, zpronevěřenými vědci ústy podplacených nebo vlastněných  mainstreamových médií, která tak vytvářejí „vládní narativ“ – domnělou, ale však za to  téměř vždy zcela bezpochybně naprosto uměle prokazovanou či jinak vyumělkovanou pravdu, využívající složitou profesní odbornost v rámci složitě diskutovaných témat a technologií, kdy jsou protěžováni jen jejich propagátoři a naopak zcela umlčováni, a zesměšňováni jejich odpůrci. V zásadě se však vždy jedná jen o odlišný názor na danou problematiku, či situaci, či řešení samotného problému, a důvod PROČ nesmí být opačný názor slyšen a z jakého důvodu je umlčován, by měl nejen zodpovědět ten, kdo tak činí, ale i ten, kdo takovému konání přihlíží, pomáhá, nebo se na umlčování druhých názorů, byť jen svým mlčením podílí.
 
        Takto funguje dnes vrcholná politika, takto funguje dnes celý vědecký a medicínský svět. Držet ústa a krok. Odvedeme peníze do Evropské unie a ta je jako nevýdělečná, avšak velkohubá a autoritářská organizace rozděluje jako mrzkou potravu pro ještě prohnilejší odborníky, vědce a politiky, přes Evropské dotace, kterými pak doslova vydírá, na koho se jen koukne. Máte pocit, že se jedná o naprosté morální dno vysokoškolsky intelektuální a politické morálky dnešní doby? Pak vítejte doma, selský rozume. Totiž tam, kde není potřeba selský rozum, s radostí zaskočí rovnou samotný Sysifos nebo samozvaní ochránci pravdy Manipulátoři.cz či Demagog.cz a mnoho dalších takovýchto živnostníků.  Zdarma a z lásky k vlasti tito lidé většinou nepracují.
 
Radek PECH, Kulový Blesk
David FORMÁNEK, Kulový Blesk
Lenka TARABOVÁ, Občanská Neposlušnost
Kamala TARIS, Občanská Neposlušnost
Aleš TRČKA, Srdcem pro Vlast
Robert ŠMUK, Srdcem pro Vlast
PhDr. Vladimíra VÍTOVÁ, Ph.D., Aliance národních sil
JUDr. Karel HAIS, Aliance národních sil
 

Radek Pech, David Formánek (www.kulovy-blesk.cz)    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Radek Pech, David Formánek (www.kulovy-blesk.cz) svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...