Otevřený dopis místostarostovi Boskovic odpovědnému za plnění úkolů na úseku životního prostředí

Vážený pane místostarosto Malachu,

obracíme se na Vás s prosbou, možná spíš s apelem. Všichni víme o existenci klimatické krize, v letošním létě ji pociťujeme obzvlášť palčivě. Čím dál více lidí nejenom chápe, co se děje, ale na své vlastní úrovni, ve svém vlastním životě, přijímá všemožná opatření, jak ji zbrzdit. 

Cítíme však smutek a bezmoc, když vidíme, jak se v těch nejteplejších dnech na různých místech, která spadají do vaší kompetence, seká tráva na troud. Nevidíme v tom logiku, demotivuje nás to, jsme zoufalí. Kvetoucí bylinný trávník, nijak přehnaně vysoký, který ještě v minulém týdnu pomáhal ochlazovat veřejný prostor, je pryč. Zlikvidovaly ho zahradní traktory na základě zakázky města. Kam zmizel hmyz? Jak se nám všem a především rodinám s dětmi bude ve vedrech žít na prašných “travnatých” plochách vydřených až na hlínu? 

Můžete prosím silou vašeho mandátu a funkce zamezit opakování takové nelogické činnosti, která jde přímo proti všem uznávaným doporučením pro města v době klimatické krize? Můžete prosím objednávat konkrétní seč teprve ve chvíli, kdy jsou travní porosty přerostlé, a ne tehdy, kdy jsou ve městě většinově nízké kvetoucí trávníky? Můžete prosím vymáhat nápravu, když dle smlouvy města, do které jsme nahlédli, má výška seče dosahovat nejméně 7 cm? Vy jste zadavatel a Vy tedy máte v ruce nástroje, jak situaci vyřešit. Naléhavě Vás žádáme - využívejte těchto nástrojů!

Pokud tápete a nevíte, co je třeba, rádi vám pomůžeme, propojíme vás s odborníky, kteří Vám mohou pomoci přenastavit péči o zeleň tak, aby v příštích letech bylo naše město ukázkovým místem péče o zeleň v době klimakrize, a nikoli odstrašujícím příkladem. Pro začátek posíláme alespoň Metodický pokyn z jiného českého města, který dobře shrnuje základní zásady: https://www.praha.eu/file/2928670/Priloha_TZ__Metodicke_doporuceni.pdf?fbclid=IwAR3la5REJs2gOVjQt9CMRJ-E6UNPDlidpj-ouQp1f0LyqQqOuAm9fpXoS30

Každý máme nějaké kompetence – někdo ovlivňuje svoji rodinu, někdo dům, kde žije, někdo ulici a někdo, například Vy, má tu moc, že může rozhodovat o veřejném prostoru. Moc by nám všem, kterým není stav našeho města lhostejný, pomohlo, kdybyste napřel své síly i Vy – bylo by to inspirativní, dodalo by nám to v našem snažení energii a pocit, že to není marné.

Další konání je na Vás. Děkujeme, že se ze své úřední moci zasadíte o to, aby naše město i my všichni zvládli letní vedra, ale i další výkyvy a vývoj počasí v budoucnu - ne navzdory „řádění“ radnice, ale díky jejím uváženým krokům.

Na závěr ještě prosíme o vysvětlení, z jakého důvodu byla kompletně vysečna plocha v proluce U Koupadel, o kterou se na základě dohody s městem již třetím rokem iniciativa Zelená peřina stará svépomocně, snažila se zde ukázat možný šetrnější způsob střídavé seče. Z jakého důvodu byl pokosen nově založený luční porost, vysetý letos v rámci projektu Participativního rozpočtu? Zapěstování květnaté louky má svá jasně daná pravidla, se kterými je tento zásah v rozporu. Je otázkou, jaké budou jeho následky.

Můžete prosím zveřejnit informace,  jakým způsobem bude město Boskovice dále postupovat v péči o zeleň, a zda dojde k nějakým změnám ve způsobu spolupráce s dodavatelskou firmou. 

iniciativa Zelená peřina


Zelená peřina    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zelená peřina svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...