Otevřený dopis děkanovi Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Vážený pane děkane,

v „Komuniké vedení UP k situaci na PřF a RCPTM“ ze 4. září 2019 jsme se dočetli, že se rektor UP a děkani všech sedmi ostatních fakult UP domnívají, že „k uklidnění situace“ je třeba, abyste rezignoval.

Tento názor rektora a děkanů nesdílíme, nedomníváme se totiž, že Vaše rezignace k „uklidnění situace“ povede, a že „uklidnění situace“ bez opravdového vypořádání se s pochybeními, ke kterým došlo, je nyní tím nejdůležitějším úkolem, před kterým univerzita stojí.

Jsme přesvědčeni, že to nejste Vy, kdo je překážkou v řešení problémů, a proto Vás vyzýváme, abyste na svou funkci nerezignoval. 

Děkujeme Vám.


Michal Botur    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Michal Botur svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...