Omluva za Tibet 2014

My, níže podepsaní občané České republiky, si ceníme osobních svobod a lidských práv, jakož i práva na tradiční národní identitu v rámci samostatného a svrchovaného státu. Máme stále v paměti období z minulosti našeho českého národa, kdy byla tato nezadatelná práva českému národu upírána, a se znepokojením hledíme na každý jednotlivý případ porušování lidských práv, jakož i na každý případ svévolného porušování práva na státní suverenitu.

Znepokojují a dráždí nás projevy nezájmu či dokonce podpora porušování těchto nezadatelných práv, tím spíše, zazní-li z úst veřejného činitele či dokonce ministra zahraničí České republiky.

Během své návštěvy Čínské lidové republiky v dubnu 2014 podepsal ministr zahraničí České republiky, pan Lubomír Zaorálek, prohlášení, v němž se praví, že "Česká strana respektuje suverenitu a územní celistvost Čínské lidové republiky, je si plně vědoma důležitosti a citlivosti otázky Tibetu, znovu potvrdila dodržování své politiky jedné Číny i to, že Tibet je neoddělitelnou součástí čínského území. Česká republika v této souvislosti nepodporuje samostatnost Tibetu v jakékoliv formě."

Dále pak ministr Zaorálek dodal: "Za českou stranu mohu ujistit svého partnera, že naše stanovisko je jednoznačné a nehodláme nijak čínskou stranu v budoucnosti překvapovat, co se týče otázek Tibetu."

Tímto svým projevem dle našeho názoru demonstroval ministr Zaorálek nezájem o porušování lidských a národních práv v Čínské lidové republice, a vyjádřil podporu stávajícímu neuspokojivému stavu.

My, níže podepsaní občané České republiky, nesdílíme tento postoj a vyjadřujeme nad ním hluboké rozčarování. Jsme přesvědčeni, že úlohou vlády České republiky a jejích ministrů je reprezentovat názory a postoje českých občanů. Prohlášení, které ministr Zaorálek podepsal, jakož i jeho následný komentář nereprezentují naše názory a postoje, a my se od nich distancujeme.

Ve vyspělých a civilizovaných zemích bývá zvykem, že dopustí-li se státní činitel, tím spíše ministr, prohřešku proti zájmům občanů, které zastupuje, bez prodlení ze své funkce odstoupí či je k odstoupení vyzván svými kolegy a je nadále pro jakoukoliv budoucí veřejnou funkci nezpůsobilý. Jsouce si vědomi specifických reálií České republiky, jsme daleci toho požadovat po ministru Zaorálkovi odstoupení.

Žádáme však, aby se ministr Zaorálek za své prohlášení a za veřejnou podporu porušování zmíněných nezadatelných práv veřejně omluvil a uvedl, že Česká republika porušování těchto práv v žádném případě nepodporuje.