Občané proti Šantovka Tower: Olomoucká výzva

Kdo jsme:

 

Občané proti Šantovka Tower jsou občanská iniciativa otevřená všem občanům České republiky. Naším cílem je zamezit stavbě výškové budovy v Šantově ulici v Olomouci a nepřipustit poškození Městské památkové rezervace Olomouc.

Zakládajícími členy jsou Petr Daněk, Pavel Grasse, David Helcel, Alexandr Jeništa, Michaela Johnová Čapková, Dominika Kovaříková, Michal Krejčí, Martin Lubič, Martina Mertová, Tomáš Pejpek, Martina Potůčková, Rostislav Švácha.

 

Co požadujeme:

 

1. Vyzýváme investora Office Park Šantovka, s.r.o.:

Nestavte

výškovou budovu Šantovka Tower, která poškodí olomoucké panorama a urbanistický a památkový kontext Městské památkové rezervace Olomouc. Podporujeme investora v jeho záměru postavit novou městskou čtvrť, avšak s citlivým přístupem ke geniu loci Olomouce.

 

2. Znovu vyzýváme olomouckého primátora, radní a zastupitele:

Ochraňte Městskou památkovou rezervaci Olomouc

a nepřipusťte poškození kulturně historického dědictví výškovým bytovým domem. Jednejte v souladu se svými zákonnými povinnostmi, osobní zodpovědností a vlastním svědomím.

 

3. Vyzýváme Statutární město Olomouc:

Konejte!

• Ověřte vydané závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013 a v případě, že shledáte pochyby o jeho zákonnosti a souladu se zájmy občanů a obce, podejte podnět k přezkumnému řízení,

• V rámci územního řízení důsledně braňte zájmy Statutárního města Olomouce a jeho občanů a v případě vydání územního rozhodnutí podejte proti němu odvolání, v němž budete požadovat přezkum závazného stanoviska orgánu státní památkové péče ze dne 3. 10. 2013, nebude-li zrušeno v přezkumném řízení,

• Vzhledem k tomu, že vydání nového územního plánu se neustále oddaluje, apelujeme na Radu města Olomouce, aby zamezila vzniku budoucích škod tím, že vydá pro toto území územní opatření o stavební uzávěře, kterým uchrání lokalitu před neuváženými zásahy do doby účinnosti nového územního plánu,

• Svolejte bezodkladně Zastupitelstvo a odmítněte projekt Šantovka Tower!

 

Důvodem výzvy je zákonně ukotvená památková ochrana Městské památkové rezervace Olomouc a jejího ochranného pásma, kterou věcně potvrzují a upřesňují stanoviska a vyjádření odborných složek Národního památkového ústavu a Ministerstva kultury ČR.

Kromě ochrany kulturně historických hodnot je důvodem výzvy ochrana EKONOMICKÉHO potenciálu, který zachovalé historické jádro, druhé největší v ČR, představuje. Šantovka Tower, která je soukromým projektem výstavby bytů, naopak přínosem pro rozvoj Olomouce není.

 

Více informací na www.krasnaolomouc.cz


Sdružení Za krásnou Olomouc    Kontaktujte autora petice