Okamžitá materiální a vojenská pomoc Ukrajině

Vážený pane premiére,

jsme šokováni vojenskou agresí Ruska proti nezávislé Ukrajině. Zároveň jsme nepříjemně zaskočeni pasivitou Evropy.

Ukrajina nepotřebuje jen slova útěchy a solidarity, potřebuje naši pomoc a konkrétní činy, které zastaví agresivitu Ruska. 

Nečekejme na to, až se Evropa rozhodne o dalším kole neúčinných sankcí. Pomozme Ukrajině sami za sebe, za Českou republiku.

Pane premiére, žádáme Vás, aby naše země poskytla Ukrajině maximální materiální a vojenskou podporu. Okamžitě, neprodleně, protože již za pár dní může Ukrajina, jako samostatný svrchovaný stát, přestat existovat.


Zdeněk Matyáš, Jiří Papánek, Eliška Slavíčková    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Zdeněk Matyáš, Jiří Papánek, Eliška Slavíčková svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...