Odvolání ředitelky ZŠ Edvarda Beneše, Opava

Prosíme děti, aby nepodepisovaly tuto petici!

Posledních několik let, pod vedením paní ředitelky Horákové, probíhá na ZŠ Edvarda Beneše v Opavě častá fluktuace zaměstnanců - některé třídy už vystřídaly i 4 třídní učitele, často i v rámci jednoho školního roku a to jak na nižším, tak i vyšším stupni. I letos odchází velký počet učitelů (dle neoficiálních informací cca 10) a dle informací, které učitelé sdělují žákům, to další mají v plánu.

My, níže podepsaní rodiče, máme velké obavy o zachování kontinuity výuky a hodnotíme současnou personální politiku vedení jako velmi špatnou. Nepřijde nám běžné, aby školu opouštělo tolik pedagogů najednou. Často jsou také odcházející učitelé nahrazováni důchodci, kteří brzy také odcházejí. Učitelé se mění i během školního roku. Současné vedení v čele s paní Horákovou se z těchto důvodů jeví jako nekompetentní zajistit personální stabilitu, což má velký dopad hlavně na žáky školy, naše děti.

Z výše zmíněných důvodů klesá jak kvalita výuky, tak se i drasticky mění klima školy k horšímu.

Také se nám nelíbí některá nařízení, která jsou děti nuceny dodržovat. Např.: dětem bylo zakázáno vycházet ze tříd během přestávek; na toaletách záměrně chybí toaletní papír - nejdříve nebyl vůbec, nyní je pouze ve třídě a děti si jej musí nosit, pokud potřebují na toaletu, což je ponižující; některé třídy (konkrétně 7. ročník) byly rozděleny a onálepkovány jako "chytrá" a "hloupá" polovina- to je nepřípustné; atd.

Tato situace je zoufalá, proto žádáme okamžité řešení v podobě odvolání současné paní ředitelky Horákové a vypsání řádného konkurzu na nového ředitele.


rodicezsbenese@gmail.com    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že rodicezsbenese@gmail.com bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...