Odpověď na otevřený dopis palestinských křesťanů

Odpověď na Výzvu k pokání západním křesťanům – otevřený dopis palestinských křesťanů  

Vážení zástupci palestinských křesťanských institucí a skupin, drazí bratři a sestry.

S pohnutím jsme četli váš otevřený dopis nadepsaný Výzva k pokání západním křesťanům nekriticky podporujícím Izrael a snažíme se ho podle svých sil šířit v prostředí našich církví, sborů, fakult a dalších institucí a médií, aby váš hlas byl slyšet, jak si zaslouží.

Chceme vás především ujistit o tom, že sdílíme vaši bolest a modlíme se za život a bezpečí vašich blízkých. Jsme s vámi v modlitbě, ale také chceme vzít vážně vaši výzvu k pokání a vzít vážně otázky, které nám kladete.

Vyjadřujeme soustrast se všemi palestinskými i izraelskými obětmi, se zavražděnými na území Izraele 7. října, s tisíci zabitých při bombardování v Gaze, ale i se všemi těmi, kteří zemřeli v posledních týdnech, měsících a letech. Vyzýváme k propuštění rukojmí a politických vězňů. Tento nekonečný cyklus násilí a nespravedlnosti musí být zastaven. Další a další zabíjení k jeho přerušení stačit nebude. Připojujeme se proto k volání za zastavení bojů, příměří a řešení tragické humanitární situace více než milionu vnitřních uprchlíků na území Gazy.

Jak možná víte, Česká republika je jednou z pouhých 14 zemí na světě, které hlasovaly proti rezoluci OSN vyzývající k humanitárnímu příměří v Gaze. Čeští diplomati dokonce vyjadřovali podporu izraelskému návrhu na odsun obyvatel z Gazy do Egypta, tedy se přinejmenším svým souhlasem podíleli na plánování etnické čistky. Jako křesťané a občané České republiky se vám za to chceme omluvit. Je i naší vinou, že česká veřejnost včetně církevního prostředí je dlouhodobě nekriticky proizraelsky zaměřená a palestinský pohled přehlíží. Náš hlas v tomto směru měl být důraznější a odvážnější.

Chceme být v naší odpovědi otevření a poctiví, a proto nemůžeme zamlčet, že brutální útok Hamásu 7. října ještě zásadněji omezil naše možnosti pro to, dávat v dlouhodobě proizraelsky zaměřeném českém prostředí hlas také palestinskému utrpení a palestinskému nenásilnému odporu proti okupaci. S bolestí sledujeme, že mnoho lidí zde v Česku ztotožňuje Palestince a teroristy, objevuje se opět islamofobie, pro některé je samotná existence palestinských křesťanů překvapením. Chceme vás ujistit, že proti těmto stereotypům a slepým skvrnám budeme ze všech svých sil působit.

Ve svém dopisu mluvíte o křesťanském sionismu. Jako křesťané odmítáme myšlenku, že nějaká – jakákoli – skupina obyvatel má na základě svých svatých spisů „přímo od Boha“ přednostní právo na dané území. V tomto smyslu křesťanský sionismus, který se objevuje i v českém křesťanském prostředí, byť v něm není silně zastoupen, jednoznačně odmítáme a budeme proti němu vždy argumentovat na základě naší křesťanské víry.

Nemůžeme vám ale zároveň zamlčet, že v českém křesťanském prostředí je silná podpora Izraele. Je to dáno historickými důvody, počáteční podporou československého státu Izraeli i z druhé strany vztahy komunistického vedení země před pádem režimu v roce 1989 k palestinským představitelům. Důležitější než tyto historické faktory je to, že proizraelské zaměření zejména v křesťanském prostředí neznamená většinou podporu konkrétní politice státu Izrael, ale spíše uznání důležitosti židovské teologické a spirituální tradice také pro křesťany.

Právě to nám dává možnost rozvíjet ty stránky židovské náboženské a duchovní tradice, které jsou univerzální, a na jejichž základě mnozí židovští Izraelci i Židé jinde ve světě, i u nás v České republice, dlouhodobě upozorňují na porušování práv Palestinců a nutnost spravedlivého uspořádání ve Svaté zemi, včetně skutečného a funkčního palestinského státu. Jsme připraveni působit proti těm představám, které konflikt v Palestině a Izraeli považují za střet náboženství, a na druhé straně vždy usilovat o dialog křesťanů, židů a muslimů.

Ve svém dopisu píšete také o koloniálním diskurzu, který dehumanizuje celé skupiny obyvatel jako podřadné. Česká republika nemá koloniální minulost, dehumanizující přístupy se zde však také objevují, ať již ve vztahu k přistěhovalcům, nebo etnickým menšinám. Patří mezi ně i antisemitismus, který jako křesťané ve všech podobách zásadně odmítáme. Zároveň ale odmítáme ztotožňování antisemitismu s jakoukoli kritikou politiky Izraele.

Drahé sestry a bratři, v této těžké chvíli, kdy se zdá, že smrt a nenávist má poslední slovo, chceme spolu s vámi čerpat naději z prázdného hrobu a Kristova vzkříšení. Máte své místo v našem srdci, našich modlitbách, v našem svědectví v našich církvích i ve společnosti.  

V Praze 8. listopadu 2023

Filip Outrata, Lukáš Klíma, Marianna Sláviková, Petr Jandejsek, Pavel Čižinský, Peter Morée, Marie Zimmermannová, Pavol Bargár, Jiří Ort, Lukáš de la Vega Nosek, Jan Bierhanzl, David Žofák, Marie Kolářová, Michal Řoutil, Jiří Silný, Monika Langrock (Šlajerová)


Filip Outrata    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem akceptuji, že Filip Outrata bude moci vidět všechny informace, které v tomto formuláři uvedu.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.


Souhlasím se zpracováním informací, které jsem poskytl/a v tomto formuláři, a to pro následující účely:
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...