Odbanování pro Opat04 na twitch.tv

CZ:

Prosíme o odbanování streamera Opat04 na platformě Twitch.tv. Stal se obětí útoku (pozvání do hry) hráče, který měl nahý obrázek na profilu, který byl následně nahlašován. Jelikož pozvat do hry můžete i hráče, kterého nemáte v přátelích, nešlo tomu zabránit. Toto poté Twitch vyhodnotil jako propagaci pornografie. Proto tímto chceme poprosit Twitch o schovívavost a odbanovaní streamera Opat04.

Děkujeme,
CZ/SK Twitch komunita

EN:

Please unban the streamer Opat04 on the Twitch.tv platform. He became the victim of an attack (invitation to play) by a player who had a nude profile picture, which was subsequently reported. Since you can invite a player you don't have in friend list to the game, this could not be prevented. Twitch then evaluated this as the promotion of pornography. That's why we want to ask Twitch to cancel the ban of Opat04 streamer.

Thanks,

CZ/SK Twitch comunity


DaveThePrince    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji DaveThePrince svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBOPlacená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...