Novostavba DDM Duha Ústí nad Orlicí

My, níže podepsaní rodiče, účastníci zájmového vzdělávání a příznivci Domu dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí vyzýváme město Ústí nad Orlicí k započetí stavby nového domu dětí a mládeže.  

Od přestěhování Domu dětí a mládeže Duha do provizorních prostor druhého patra bývalého textilního učiliště ve Špindlerově ulici uplyne na podzim již osm let. Celou tu dobu je představiteli města slibováno, že se pro DDM najdou vyhovující prostory. Byl vypracován projekt novostavby DDM v areálu bývalé Perly 01, který splňoval všechny stávající požadavky na provoz, tzn. kapacitní, na skladbu kroužků, bezpečnostní i hygienické. Projekt byl schválen zastupitelstvem města na podzim 2016, ale do dnešního dne se stavět nezačalo. Důvodem je zřejmě navýšení ceny stavby z 50 na 90 milionů korun. Neznáme důvod, proč k navýšení došlo, nicméně víme, že naše děti tráví čas v zájmových kroužcích DDM v nevyhovujících a v některých případech až zdraví ohrožujících podmínkách. Nejkřiklavějšími jsou podmínky v keramické dílně, kde se několikrát do roka ucpe staré potrubí a v dílně plavou výkaly. A také podmínky v místnosti s lezeckou stěnou, kde netěsní stará okna a v zimních měsících se tam teplota často pohybuje kolem 10oC. 

Město Ústí nad Orlicí má jistě mnoho investičních priorit, ale stavba nového domu dětí a mládeže by měla být upřednostněna z několika důvodů:

  1. Nejde o nové prostory pro pár dětí. DDM v současné době navštěvuje cca 1150 účastníků zájmového vzdělávání. Takové množství si přece vyhovující prostory zaslouží!
  2. Výstavba nového DDM je investicí do dětí a mládeže, tedy do budoucnosti našeho města!
  3. Nový DDM může být zároveň architektonickou vizitkou města, stejně tak jako před sto lety Hernychova vila, následně Roškotovo divadlo a v neposlední řadě základní umělecká škola.                 

Žádáme, aby zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí i přes finanční navýšení opět schválilo novostavbu domu dětí a mládeže, ale také již přijalo závazné kroky, směřující k započetí stavby. Vždyť areál bývalé Perly 01 je již více než rok připraven na stavební práce, obrovské prostranství však zatím zeje prázdnotou. 


Štěpánka Svobodová, DDM Duha Ústí nad Orlicí    Kontaktujte autora petice