NĚKOLIK VĚT 2017

NĚKOLIK VĚT 2017

Prohlášení Politické platformy Spravedlnost & Inovace k trvalé politické krizi v České republice Praha, červen 2017

S blížícími se volbami se stále více ukazuje, že politika se proměnila v prázdný boj o moc bez nosného programu. Další a další skandály dokazují, že přes ujišťování politiků o boji s korupcí je naše vlast vysávána a demoralizována promyšleným, dobře organizovaným rozkrádáním veřejných statků. Politika a s ní celý demokratický systém se ocitly v setrvalé krizi.

Ze sovětského vlivu jsme se po listopadu 1989 zdaleka nevymanili. Zašlapávány jsou hodnoty Masarykovy a Havlovy, na nichž náš stát vznikal. Jsme spolu s dalšími zeměmi strháváni od euroatlantického světa zpět do područí východu, přestože naše místo je v demokratickém srdci Evropy! Parlamentem a vládou nekorigovaný prezident republiky vytváří vlastní politiku, ohýbá ústavu k bodu zlomu. S pomocí politických struktur se stal loutkou mocenských zájmů Moskvy a Pekingu.

Ani solidní ekonomický vývoj posledních let nemůže zakrýt fakt, že se naše země po Listopadu 89 stala převážně montovnou zahraničních firem. Technologicky zaostáváme za většinou vyspělých zemí. Výrazně zaostáváme i v sociální či vzdělávací oblasti. Žurnalistika je ovlivňována mocensko-ekonomickými zájmy.

Některá média fungují spíš jako vlivová centra než jako zdroj informací pro demokratické rozhodování občanů. Je téměř nemožné se v nich orientovat a dozvědět pravdu. Do justice pronikla mafie, které se v mnoha případech daří zabezpečovat beztrestnost osnovatelům zejména velké korupce.

Občanská společnost si tento vývoj nechce nechat líbit a spontánními aktivitami a demonstracemi projevuje vůli se bránit. Pohyb ve společnosti se povážlivě sráží s tupou, nehybnou mocí a organizovanou proruskou propagandou.

Parlamentní strany se nezabývají politikou. Ignorují zásadní evropské změny stejně jako vnitřní politiku. Uzavřely se ve světě kšeftování s mocí a pozicemi. Nepojmenovávají realitu, neříkají pravdu, jen podlézají nejpokleslejším náladám, čímž je posilují. Ačkoliv počtem členů tvoří marginální část obyvatelstva, do politických pozic nominují jen své členy na základě příslibů různých výhod, čímž uzavírají sféru aktivní politiky jen pro hrstku vyvolených.

Pohyb po šikmé ploše směrem do katastrofální krize musíme zastavit. Odpovědnost nese politická reprezentace, vládnoucí i opoziční parlamentní strany a hnutí, a v neposlední řadě prezident.

V této pokračující krizi je třeba:

1. Abychom se začali chovat jako odpovědný a kompetentní člen EU. Vláda musí vypracovat novou zahraničně-politickou koncepci, jak v co nejkratší době vrátit Česku věrohodnost, jak je dostat na špičku rozhodovacích procesů, do jádra Unie, jak přijmout euro a prosazovat dobré ekonomické a bezpečnostní transatlantické vztahy. Musíme se také konečně začít starat o naši obranyschopnost a plnit závazky v NATO. Udržení liberálního řádu na Západě, jehož součástí je i Česko, je naším životním národním zájmem.

2. Aby se naše země vrátila k podpoře lidských práv a občanských svobod. Svět, který těmito hodnotami opovrhuje, je svět, v němž by náš stát neměl dlouhodobě šanci. Západní civilizační hodnoty zajišťují všem rovnost před zákonem, vládu práva, nikoliv panování oligarchů a papalášů.

3. Aby politické strany vyhnaly ze svého středu lobbisty a kmotry, kteří korumpují politiky.

4. Aby politické strany otevřely svoje kandidátky občanům a vzaly vážně principy demokratické vlády.

5. Aby parlament zrušil diskvalifikační klauzuli 5% pro vstup do volených orgánů zákonodárných a samosprávných, nebo jí přinejmenším snížily na 2%, aby se do politiky mohly dostat nové politické strany a hnutí.

6. Aby se prezidentem republiky stala osobnost, jež bude svojí schopností a autoritou pomáhat na svět tomuto programu a zároveň vrátí prezidentskému úřadu důstojnost a etický rozměr. Naše Platforma zvažuje kandidaturu takové osobnosti, nebo podporu jinému kandidátu, který by tento program adoptoval.

7. Abychom si uvědomili, že bez zásadní státní podpory inovací odsuzujeme naší zemi ke stagnaci a chudobě. Umělá inteligence, obnovitelné zdroje, genetický výzkum, softwarová ekonomika, internet věcí a další roviny technologického vývoje promění pracovní trh k nepoznání. Česko se musí stát jedním z lídrů inovací a líhní start-upů, v níž stát pomáhá talentovaným občanům vytvářet hodnoty.

8. Abychom zahájili systematickou změnu vzdělávání, jež se musí stát prioritou všech vlád. Jednou z příčin, proč zaostáváme, je zastaralý způsob, jakým učíme děti a mladé lidi. Rychlý technologický vývoj vyžaduje systematické vzdělávání, které musí být dostupné pro všechny generace občanů.

9. Aby justice prošla personální reformou zejména v souvislosti s působením justiční mafie, která poskytuje ochranu stíhaným korupčníkům.

10. Aby média nebyla v rukou politiků! Ani peníze cizích, nedemokratických mocností nesmí ovlivňovat politickou soutěž manipulačními kampaněmi či skrytým financováním stran!

Vážení spoluobčané, situace je kritická. Naše země potřebuje Vaši podporu.

Pokud s námi souhlasíte,

připojte se k nám (spinplatforma@seznam.cz),

podpořte nás svým lajkem na Facebooku (https://www.facebook.com/Spravedlnost-a-Inovace-SPIN- 1380984208658642/?fref=ts),

šiřte Několik vět 2017 mezi svými přáteli na sociálních sítích a vytvářejte tlak na politické strany, aby se konečně začaly chovat odpovědně.

Volte jen takové strany, jež to učiní!

Za Spravedlnost & inovace (SPIN):

Jan Kalvoda, Tomáš Klvaňa, Michael Kocáb, Jiří Kotek, Martin Rozumek, Jan Štern a Pavel Štern

Podporovatelé:

8. Jiří Mádl, herec, režisér 9. Jiří P. Kříž, člen Českého PEN klubu 10. Jiří Kratochvil, spisovatel 11. Jan Ruml, exministr vnitra 12. Vladimír Merta, skladatel, textař, písničkář 13. Jiří Menzel, režisér 14. Ivan Rössler, dramaturg a scénárista 15. Ladislav Vrchovský, exposlanec FS za OF, publicista, spisovatel 16. Jiřina Šiklová, socioložka, publicistka 17. Ivan Binar, spisovatel, překladatel 18. Viktor Dyk, zpěvák 19. Markéta a 20. Petr Veličkovi - krajinářští architekti 21. Petr Weigl, divadelní režisér a dramaturg 22. Ondřej Pfeffer, redaktor 23. Prof. akad. soch. Tomáš Ruller, výtvarník 24. Vladimír Hanzel, tajemník Václava Havla 25. Karel Holomek, Společenství Romů na Moravě 26. Fero Fenič, režisér a producent 27. Jan Poněšický, lékař, psycholog a psychoanalytik 28. Martin Vadas, dokumentarista, režisér, kameraman 29. Jan Burian, písničkář 30. Magdalena Dietlová, televizní moderátorka 31. Miloš Zapletal, producent, scénárista, farmář 32. Hana Zapletalová, manažerka 33. Dominika Čechová, psychoterapeutka 34. PhDr. Renáta Köttnerová, Odbor sociálních věcí 35. Mgr. Vlasta Čiháková Noshiro Ph.D., kurátorka 36. Jana Červenková, spisovatelka, členka Českého PEN klubu 37. Helena Slavíková, dramaturg 38. Ivan Fíla, scenárista, režisér 39. Miroslav Kocúr, teológ a publicista 40. Martin Budi - podnikatel v Irsku 41. prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D., VUT v Brně 42. Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru 43. Vladimír Morávek, divadelní režisér


Spravedlnost a inovace - SPIN    Kontaktujte autora petice