Několik slov k případu doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Podepsáním této petice vyjadřujeme zásadní nesouhlas s odvoláním paní doc. Krejčí z funkce vedoucí katedry oboru výchova ke zdraví na PF JU.

 Jsme dospělí lidé, proto jsme názor studenta Tomáše Maříka (3. ročník VKZ), jež obvinil doc. Miladu Krejčí z obohacování na fakultě VKZ ochotni respektovat. Současně chceme k případu připojit i názor náš:

            Je smutné, že jeden rozhořčený student, který neudělal pár zkoušek, a který dává hlasitě najevo, jak celou katedru VKZ nesnáší, dokáže poškodit nejen jméno vedoucí katedry, ale také jméno celé fakulty a nás ostatních studentů.

             Fakulta výchovy ke zdraví má svůj smysl a takovou, v jakém duchu ji vede doc. Krejčí, jsme si ji vybrali k našemu studiu. Právě taková nás totiž zaujala, a na takový obor jsme podali svou přihlášku. Vnímáme, že paní docentka do této katedry vložila kus sebe. Umožňuje i nám studentům 1. ročníku zapojovat se do úžasných projektů, které pomáhají lidem. Naposledy projekt „Vykouzli úsměv“ nebo dále při pomoci na konferencích, na praxích v sociálních a zdravotnických zařízeních, jako absolventi masérského a lyžařského kurzu, či při výuce jógy.

             Jsme hrdí na to, jaký obor studujeme, a dobrovolně při těchto praxích a kurzech nosíme již zmiňovaná trička výchovy ke zdraví, rozhodně se za ně nestydíme, navíc jsme si vědomi toho, že výchovu ke zdraví je nutné v dnešní době rozhodně propagovat. Jsme rádi, že babičky a dědečkové v domově důchodců či jiní lidé vědí, kam patříme. Navíc trička navrhovali vůbec první studenti katedry VKZ! Jejich cena se nám zdá adekvátní vzhledem k rozsahu potisku a kvalitě materiálu. Trička mají vydržet 3 roky.

            Rovněž můžeme říci, že adekvátní je i cena lyžařského kurzu. Byli jsme v jednom z nejlepších a nejkrásnějších lyžařských středisek v Itálii, navíc 50m od vleku. Apartmány byly krásné, útulné a některé měly dokonce krb. V ceně byla nejen doprava, ubytování a skipas, ale také energie a závěrečný úklid - na rozdíl od katalogových cen cestovních kanceláří. Musíme také podotknout, že v apartmánu bylo dostatek horké vody a stále teplo, což v těchto střediscích nebývá vždy zvykem. Navíc se nám celý den věnovali výborní instruktoři, kteří by jinak stáli odhadem 400 Kč/ hod. Za 1. ročník (VKZ) chceme říci, že nás lyžařský kurz nadchl. Děkujeme tímto paní doc. Krejčí, že nám nejen zajistila dokonalý výcvik ( což se očekávalo), ale navíc nám ukázala nádhernou přírodu, příjemné a pohodlné ubytování a navíc se ještě podařilo více stmelit  náš kolektiv.

            Na závěr bychom chtěli zdůraznit přinejmenším morálně nesprávný postup studenta Maříka, který neřešil svůj problém s doc. Miladou Krejčí, ani s Akademickým senátem PF JU, ale zvolil mediální cestu, čímž poškodil jméno celé PF JU.

   

            Žádáme tímto zdvořile, aby byl případ paní doc. Krejčí důsledně, důkladně  a objektivně prošetřen, aby  paní doc. Krejčí mohla svobodně všechny nejasnosti a obvinění doložit a vysvětlit.


za 1. ročník, Martina Nováková    Kontaktujte autora petice