Nesouhlas s výstavbou asfaltové cyklostezky lemující břehy Labe

 

 ČRS, z.s., Místní organizace Čelákovice

Iniciátor iniciativy Stop asfaltu podél Labe

Na Nábřeží 1676 250 88 Čelákovice  

V Čelákovicích 5. 4. 2018   

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Věc: Nesouhlas s výstavbou asfaltové cyklostezky lemující břehy Labe  

My, občané České republiky, zejména rybáři, myslivci, pěší turisté a obyvatelé města Čelákovice a všech přilehlých obcí,  nesouhlasíme s vybudováním cyklostezky se zpevněným povrchem (asfalt, beton), která by měla lemovat břehy Labe v k.ú. obcí Čelákovice, Přerov nad Labem a Lysá nad Labem.  

Důvody nesouhlasu:  

Z důvodu zachování krajinného rázu dané lokality (jedná se o degradaci břehů na silnici) Z důvodů poškození  a ovlivnění dvou biologicky cenných lokalit přírodní rezervace Hrbáčkovy tůně a přírodní rezervace Les Netušil (jednalo by se o asfaltové přerušení posledních zbytků lužních lesů ve Středním Polabí). Z důvodů ekonomického, stavbou pouze na březích Labe dojde k odklonu od obcí Přerov nad Labem a  také městu Lysá nad Labem. Obě tyto obce jsou pro turismus v ČR velice unikátní (např. Skanzen Přerov n/L nebo zámek či Výstaviště v Lysé n/L). Odklon znamená nevyužití turistického potenciálu v lokalitě. 4.    

  Vybudování cyklostezky na březích Labe pro nás znamená zničení klidové a zóny, která je pro nás velice cenná. Stezky na břehu Labe již jsou a jsou hojně využívány všemi skupinami obyvatel. Stávající podoba těchto cest je dle našeho názoru vyhovující. Zároveň předkládáme návrhy tras vhodných pro vybudování cyklostezky a požadujeme jejich zpracování ve Studii proveditelnosti, kterou zajišťuje Středočeský kraj.  

1.      Směr Lysá n/L - Čelákovická lávka – lávka přes tůň Grado – vila poslance Stříbrného, sousoší Svatý Václav – závodiště Lysá nad Labem – zámek v Lysé nad Labem – nádraží Lysá - Ostrá (Botanicus) – lesní části možno vést v přírodním štěrkovým či šotolinovém, a dále dle návrhu dotčených obcí.

2.      Směr Přerov nad Labem – železniční most – Sedlčánky (stezka je v polích již hotová) – mostek přes Výmolu u tůně Hrad – podle potoka Výmola – silnice do Přerova n/L – dále pak dle návrhu dotčené obce – možno vést v přírodním štěrkovým či šotolinovém povrchu.

Komentář k trasám

Směr č. 1 znamená využití a úpravu již stávajících turistických tras a tím i celkové snížení nákladů na stavbu. Lokalita má schopnost „rozptýlení“ počtu cyklistů v období největšího provozu, kteří dostanou možnost výběru svého směru jízdy a odlehčí se tím i vytíženost trasy. Zároveň trasa protíná a spojuje dvě významná města Středočeského kraje Čelákovice a Lysou nad Labem.

Směr č. 2 znamená využití stávajících cest až po mostek přes potok Výmola, dále je možnost upravit polní cestu směřující k silnici Císařská Kuchyně – Přerov n/L. Tato silnice se bude opravovat a mohla by se rozšířit o „cyklopruh“ do Přerova n/L a do Lysé nad Labem.

 

 

Petiční výbor:

Pavel Jindřich, hospodář ČRS z. s., Místní organizace Čelákovice

Jiří Eichler, předseda ČRS z. s., Místní organizace Čelákovice

Mgr. Václav Pertl, místopředseda ČRS z. s., Místní organizace Čelákovice

Petr Duník, jednatel ČRS z. s., Místní organizace Čelákovice  

 

Za petiční výbor:

Pavel Jindřich,pajin-fly@volny.cz, 603715678

Petr Duník, 775123824

Mgr. Václav Pertl,  vaclav.pertl@seznam.cz, 777565410

Jiří Eichler, eichi.jiri@seznam.cz , 777172067  

Výše uvedené osoby jsou oprávněni jednat za petiční výbor ve styku s příslušnými orgány.  


Pavel Jindřich,pajin-fly@volny.cz, 603715678 Petr Duník, 775123824 Mg    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Pavel Jindřich,pajin-fly@volny.cz, 603715678 Petr Duník, 775123824 Mg svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...