NEPOVOLENÍ ODCHYTU DIVOKÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT DO SMRTÍCÍCH PASTÍ V ČR

My, občané České republiky požadujeme Ministerstvo životního prostředí ČR a Parlament České republiky o nepovolení odchytu divokých druhů zvířat do smrtících pastí a nástražných zařízení v České republice, o které žádají myslivci a rybáři. Myslivci a rybáři požadují znovuzavedení tohoto způsobu odlovu bobrů a vyder i přes fakt, že jsou tato zvířata chráněna zákonem ČR. Podle ministerstva životního prostředí jsou zmíněné „smrtící pasti“ v ČR zakázané a podle ministerstva se jedná o zvlášť trýznivý způsob usmrcování zvířat. I přes tento fakt myslivci a rybáři žádají o povolení tohoto způsobu lovu. Tento akt zabíjení prostřednictvím smrtících pastí je naprosto neslučitelný se současným společenským řádem, který již dokáže zohlednit přítomnost divokých druhů zvířat v krajině, aniž by požadoval likvidaci zvířat prostřednictvím smrtících pastí, které zvíře v mnoha případech neusmrtí hned, ale dlouhodobě ho utrápí k smrti, nebo ho utopí, pokud je past nastražena ve vodě. Myslivci a rybáři tímto pouze dokazují o jakou se jedná společenskou komunitu, která by ve slušné lidské společnosti neměla v 21. století co pohledávat a mělo by dojít k její zásadní transformaci, která bude odpovídat modernímu způsobu vnímání přírody a divokých druhů zvířat, která mají v krajině své neodmyslitelné místo a právo na život.

My, občané České republiky vyzýváme Ministerstvo životního prostředí, aby nezastupovalo ekonomické zájmy mysliveckých a rybářských skupin, ale aby významně zohlednilo především zájmy ekologické, ochranářské, etické a morální, kdy vnímáme přírodu jako nejvyšší hodnotu dokonalého přirozeného řádu, na kterém jsou závislé všechny živé bytosti, včetně člověka. Zničíme-li tento přirozený řád, zničíme tím i rovnováhu ekosystémů v krajině, které člověk ani lidská činnost nedokáže nikdy plnohodnotně nahradit. Tím nakonec ohrozíme i fungování lidské společnosti, zemědělství a kultury, která je plně závislá na přirozeném řádu přírody.        

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Milan, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...