Nechceme povinnou fyziku od 3. ročníku

Je sice hezké, že gymnázium má všeobecné zaměření, ale pro studenty, kteří se s fyzikou po dokončení studia už v životě nesetkají, je další rok nekonečného dělání tisíce úkolů, kterým polovina studentů ani nerozumí, absolutně zbytečné. Navíc bychom se od 3. ročníku raději věnovali předmětům, ze kterých nás později čeká maturita, nebo které budeme potřebovat k přijímacím zkouškám na vysoké školy, ne sedět hodiny nad příkladem z fyziky, kterou v životě později ani nevyužijeme. Na druhou stranu chápeme, že mezi námi máme i žáky, kteří by se fyzice dobrovolně věnovali i o rok více, nebo plánují jít na vysoké školy, na kterých bude fyzika potřebná, proto bychom navrhovali z fyziky udělat seminář, či z ní udělat nepovinný předmět, aby si žáci mohli sami říci, zda se fyzice chtějí nadále věnovat. Pokud toto řešení není avšak možné, ocenili bychom alespoň nového vyučujícího, či změnění přístupu od našeho nynějšího vyučujícího, na které si stěžovalo i spoustu rodičů a fyziku nám spíše hnusí, než abychom si z ní něco vůbec odnesli.

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji 2.A svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...