NE:BRZO - stavíme se za maturanty, studenty, děti a jejich rodiče

20201114_003945.jpg

Rozhodli jsme se podpořit studenty závěrečných ročníků středních škol a odborných učilišť. Ministr Plaga je vedomě ignoruje a na jejich dotazy neodpovídá. Okolní země přistupují k omezení maturitní zkoušky, Česká republika a ministrem školství stále mlčí a všemu se vyhýbá. Tento postup považujeme za zcela nevhodný, urážlivý a opovrhující tisíci studentů.

 

 

 _________________________________________________

My, níže podepsaní rodiče, prarodiče, sourozenci, žákyně a žáci, studentky a studenti, odmítáme zcela nepodložený návrh členů Vlády ČR k brzkému návratu žáků a studentů do škol.

Vláda ČR nepodložila žádná data o nerizikovosti návratu žáků a studentů do školních zařízení. Z podstatné části zahraničních studií naopak vyplývá, že otevření škol se stalo v mnoha zemích jedním ze zásadních zdrojů šíření nákazy, byť tak mohlo být činěno v bezpříznakové formě, o to hůře lze později zachycovat všechny kontakty.

My, níže podepsaní, žádáme Vládu ČR, a to konkrétně ministra školství Ing. Roberta Plagu, Ph. spolu s ministrem zdravotnictví Doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D., aby veřejnosti předložili fakta a data, ze kterých bude jasně zřetelné nehrozící či minimální riziko šíření nákazy koronavirem Covid-19 v prostřední škol včetně těch speciálních (konkrétně prostor tříd, občerstvovacích zařízení, šaten, chodeb a ad.).

V případě, že tak nebude učiněno, namítáme, že zodpovědnost za možné šíření nákazy ve školách a příčiny úmrtí zejména starší populace, která často žije s rodinou a setkává se s mladistvými, nese Vláda ČR, potažmo konkrétně Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, jelikož nepostupovaly dle datových analýz a predikcí nejen z domácího prostředí, ale i zahraničního. 

Iniciativa NE:BRZO navrhuje stanovit opětovné spuštění prezenční výuky na všech školách dne 4.ledna 2021. Žáci a studenti zachovají minimální počet nutných kontaktů do Vánoc a šíření viru se tak zcela přiblíží zastavení šíření nákazy. Do nového roku se tak vstoupí s čistým štítem a hlavně čistým zdravím žáků a studentů. 

Doplnění: Dle zpětné vazby závěrečných ročníků požadujeme a doporučujeme ministerstvu školství obnovit distanční výuku na těchto stupních. Maturitní ročníky nemohou absolvovat maturitní semináře a projekty tak, aby se mohly dostatečně připravit na maturitní zkoušku, kterou budou podstupovat v roce 2021. V případě přesunutí maturitních seminářů online, studenti, kteří nebydlí v blízkosti školského zařízení, nejsou schopni se během 45 minut dopravit domů, kde by se mohli na hodinu online připojit. Z těchto důvodů žádáme opětovné obnovení distanční online výuky i pro tyto ročníky, nehledě na to, že číslo R stouplo téměř na hodnotu 1 a mobilita se po návratu ročníků násobněkrát zvýšila. Otevření škol povede k nárůstu případů, který může zapříčinit pokračování vysokých čísel bez možnosti jejich sražení na co nejmenší možnou hodnotu. Jak jsme již deklarovali při vydání petice, za dopady tohoto kroku (otevření škol) nese zodpovědnost MŠMT A MZČR, která k návratu sáhla, dle většiny odborníků vč. prof. Prymuly, zcela brzo.

 

 

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji NE:BRZO svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...