PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY

PETICE PROTI PLOŠNÉMU ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT ROUŠKY
ze dne 17. 8. 2020


dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

My, níže podepsaní, vyjadřujeme tímto nesouhlas s plánovaným zavedením povinnosti nošení roušek v uzavřených prostorách a žádáme Vládu ČR o zrušení této povinnosti.

Během měsíce července a srpna nebyly roušky v uzavřených prostorách nutné, lidé cestovali, absolvovali celou řadu výletů, navštěvovali hrady a zámky a účastnili se hromadných akcí bez nutnosti nosit roušku. Na těchto akcích se běžně setkávalo množství neznámých lidí, často bez možnosti dotrasovat případné kontakty. Děti se setkávaly na letních i příměstských táborech. Nikde se roušky nenosily a přesto nedošlo k rapidnímu zhoršení epidemiologické situace v zemi ani k přetížení zdravotního systému.

 


Marie König    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Marie König svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...