Náš dopis obyvatelům Ruska padesát let po invazi do Československa

Vážení obyvatelé Ruské federace, obracíme se na vás jako pamětníci a potomci pamětníků invaze armád Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Tehdy v srpnu 1968 vládcové Kremlu rozhodli o vojenském vpádu do jiného státu, kvůli kterému v roce 1968 tehdy zcela zbytečně zemřelo 137 našich spoluobčanů, přes 500 jich bylo těžce zraněno a milionům dalších lidí se rozplynula naděje na lepší život.

Klademe si otázku, jak to bylo možné, když víme, že obyčejný ruský člověk je znám svou pohostinností, dobročinností a mírumilovností.

Minulost nezměníme, můžeme ji zkoumat, připomenout zrádné souvislosti, kolaboraci komunistů a oběti té doby. Naší historickou povinností je toto vše označit a pojmenovat. Vyzdvihnout to jako memento, aby se podobné události a z nich vyplývající násilí již neopakovalo. Bohužel vidíme, že se to opakuje stále dokola. Téměř den co den umírají lidé na okupované Ukrajině - opět z vůle vládců v Moskvě. A titíž lidé rozhodují o plošném a brutálním bombardování v Sýrii, při kterých zemřelo a dosud umírá vysoké množství dětí, žen i mužů. V ruských věznicích navíc trpí i lidé nezákonně odvlečení z ukrajinského území.

Prosíme vás, nedovolte vašim vládcům páchat další krveprolití. Zastavte válku na Ukrajině a masakry v Sýrii! Zastavte jejich hybridní válečné aktivity proti demokratickým zemím včetně naší republiky! Požadujte po nich, aby jednali v duchu vaší mírumilovnosti a nevrhali na vás hanbu za další zbytečné oběti. Můžete promluvit, můžete jinak volit, nebo dokonce protestovat, i když víme, že je to bohužel nebezpečné. Obrovské díky chceme vyjádřit všem odvážným lidem, kteří v Rusku projevili a projevují svůj nesouhlas s násilným režimem.

Snažme se všichni, prosím, aby další násilí již nepokračovalo. Tím bude snad nejlépe uctěna památka nejen obětí invaze z roku 1968, ale také dalších milionů obětí totalitárních vládců. Zastavme společně tyto absurdní válečné tragédie!

S úctou

Občané České republiky:

Alena Švejnohová

Michal Majzner

Veronika Vendlová

Tomasz Peszynski

Dušan Vaněk

Jana Pekárková

Michael Kocáb

 

(budou doplněna další jména těch, kteří se podepíší na shromáždění 20.8.2018 před ruskou ambasádou)


Michal Majzner    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Michal Majzner, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...