Záchrana dráhy Mutěnice-Kyjov

PETIČNÍ AKCE JE KE DNI 15.2.2012 UKONČENA. DĚKUJEME VŠEM

My, níže podepsaní občané, vědomi si svého práva ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, žádáme adresáty této petice, aby:

  • V rámci své kompetence vyvinuli maximální úsilí pro zachování dráhy regionální Mutěnice - Kyjov a snažili se využít její dopravní potenciál.
  • Podporovali úmysl revitalizovat dráhu a snahu zabránit její fyzické likvidaci. Myslíme si, že stavět cyklostezky v tělesech regionálních drah a navíc ještě z prostředků, které by měly být investovány do údržby dopravní infrastruktury je zvěrstvo.
  • Úsporně nakládali s veřejnými prostředky. Cyklostezka dle našeho názoru neúměrně zatíží veřejné rozpočty. Celkový rozpočet na výstavbu cyklostezky má dle veřejně přístupných údajů činit Kč 60.884.170,- přičemž příspěvek ze SFDI je schválen ve výši Kč 24.513.000,- Domníváme se, že částka alokovaná ve SFDI by mohla být smysluplněji využita na údržbu existujicích jihomoravských regionálních drah. Je nutno si uvědomit, že částka 24 milionů pokrývá údržbu dráhy na 30 let.

POMOZ NÁM I TY PORAZIT ASFALTÉRSKOU LOBBY

  • Bližší informace najdete na www.mutenice-kyjov.cz, případně na www.facebook.com/trat.257
  • Pokud chcete přispět ke zdaru akce, stáhněte si petiční prohlášení a petiční arch.
  • Na transparentní sbírkový účet můžete přispět zde. Veřejná sbírka povolena KrÚ JMK dne 8.12.2011 na dobu tří let dle § 4 zák. č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách pod č.j.: JMK/172900/2011
  • Všem, kteří jakoukoliv formou pomohli, děkujeme.

Členové petičního výboru: Marek Tomek, DiS - Břeclav, Ing. Pavel Prchal - Moravská Třebová, Oldřich Machala - Mouchnice

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byl určen: Marek Tomek.


Adresáti: Mrg. Pavel Dobeš  ministr dopravy ČR,  Ing. Pavel Habarta, MBA - pověřen řízením SŽDC, s.o., JUDr. Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje, MVDr. Dušan Horák starosta obce Mutěnice, František Tříska starosta Města Dubňany, Ing. Mgr. František Měchura starosta obce Svatobořice-Mistřín, Mgr. František Lukl starosta města Kyjov.


Marek Tomek, předseda výkonného výboru Klubu přátel lokálek, o.s.    Kontaktujte autora petice