Martin C. Putna by neměl být profesorem

Tato petice je reakcí na další mediální kampaň. Tentokrát se týká jmenování

či nejmenování historika a pedagoga Martina C. Putny profesorem.

My níže podepsaní souhlasíme s tím, aby prezident Miloš Zeman nejmenoval

pana Martina C. Putnu profesorem, a to nejen z těchto důvodů:

- profesor na VŠ by měl být váženou a uznávanou osobností a ne komediantem,

který natáčí "parodující" videa, která jsou vyvěšena na web. Profesor na vysoké

škole by měl mít určitou úroveň, ktereou pan Putna svých chováním by jen degradoval.

Zde nejde ani o to, že někdo někoho parodoval, jako o to, že pan Putna se na videu

chová poněkud trapně.

- pan prezident Miloš Zeman má plné právo podpis neudělit. Jaký smysl má podpis,

který je nátlakem vynucen? Je přeci normální, když někdo s něčím nesouhlasí,

tak se pod to nepodepíše. (To platí i o této petici. :-)  )

- rovněž nesouhlasíme s kampaní a hysterií, která se kolem tohoto jmenování vede

 


Petr Pospíšil    Kontaktujte autora petice