Krizovatka_Chaloupky

PETICE PROTI ZMĚNĚ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA KŘIŽOVATCE V JEDOVNICÍCH, CHALOUPKÁCH.Zastupitelstvo městyse Jedovnice, rada městyse Jedovnice, starosta městyse Jedovnice.Vážená rado, pane starosto,v minulých dnech došlo k vybudování kruhového objezdu na křižovatce v Jedovnicích Chaloupkách. My, níže podepsaní, protestujeme proti této změně, kterou jste iniciovali a odsouhlasili.Protestujeme proto, že

  1. záměr změnit původní rozlehlou klasickou křižovatku na kruhový objezd nebyl nikde zveřejněn
  2. jsme nikde nemohli vidět studii nebo návrh projektu, který by nás seznámil s budoucí situací
  3. nikdo z Vašich řad nejednal s majiteli přilehlých pozemků a občanů žijících v blízkosti křižovatky
  4. nejsme přesvědčeni o tom, že objezd zpomalí vozidla jedoucí přes obec
  5. jsme přesvědčeni, že vybudováním kruhové křižovatky na tomto místě se celkový průjezd městysem nezklidní
  6. průjezd nákladních vozidel vede k výraznému zvýšení hluku a emisí
  7. nebyl učiněn ani jeden pokus, který by jiným způsobem donutil řidiče snížit svoji rychlost (nové značky, nové vodorovné značení, omezení rychlosti, informativní radar, brzdící pásy před přechodem, optický retardér, odbočovací pruhy – křižovatka T, časté a důsledné měření rychlosti před křižovatkou – MP, PČR, zřízení pevného radaru s datovým systémem, přítomnost strážníka v době začátku a konce školního vyučování,…)
  8. nejsme přesvědčeni o tom, že došlo k výrazné změně bezpečnosti chodců na přechodech
  9. křižovatka v současné podobě výrazně zamezuje plynulosti provozuDůvody pro zřizování kruhových objezdů na křižovatkách jsou různé. Staví se tam, kde na křižovatkách dochází k častým dopravním nehodám.
Nebo tam, kde se sbíhá provoz z několika směrů a kde proto dochází ke zpomalování provozu, čímž na hlavních směrech vznikají dlouhé kolony vozidel, které neúnosně zatěžují životní prostředí. Řešením takových situací jsou kruhové objezdy, které prokazatelně umožňují plynulejší tok dopravy ze směrů vedoucích přes a nebo na hlavní silnici. Nezanedbatelnou podmínkou pro budování kruhových křižovatek je také skutečnost, v jakém úhlu se původní silnice protínají, resp. v jakém úhlu budou vozidla k rondelu dovedena.

 

Vážená rado městyse Jedovnice, vážený pane starosto, vyzýváme Vás, abyste přehodnotili svoje rozhodnutí, zkusili se podívat na problematiku i
jinýma očima, než které jste dosud užívali. Zkuste za svým rozhodnutím vidět dopady na všechny obyvatele městyse. Věříme, že chcete a přispějete ke skutečnému zvýšení kvality života v Jedovnicích a prokážete Váš citlivý postoj ke svým občanům.Tuto naléhavou výzvu potvrzujeme svým podpisem.
Petiční výbor ve složení:

Mgr. Zdeněk Doležel, Palackého 295, Jedovnice 679 06

Ing. Čestmír Šnoblt, Palackého 255, Jedovnice 679 06


Zdeněk Doležel    Kontaktujte autora petice