Za obnovení Královské kaple v Brně

My, níže podepsaní občané, žádáme Statutární město Brno o obnovu Královské kaple, která historicky stála v lokalitě dnešního Dominikánského náměstí. Brno je městem významných kulturních a duchovních památek. Nestává se často, aby historická stavba byla po částech dochována tak, jako kdysi stojící Královská kaple. Díky úžasné zachovalosti této památky v demontovaném stavu má město Brno unikátní šanci dát prostor její obnově. Byl by to počin unikátní a pro město Brno zásadní nejen z hlediska tuzemského, ale i evropského významu. Vážení zastupitelé města Brna, žádáme vás o provedení všech potřebných kroků k tomu, aby byla v lokalitě historického centra Brna obnovena Královská kaple, jakožto významná duchovní památka.

 

www.kralovskakaple.cz

FB: Královská kaple Brno


Tomáš Ferby    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Tomáš Ferby svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Vezměte prosím na vědomí, že svůj podpis nemůžete potvrdit odpovědí na tuto zprávu.
Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...