Překontrolování výsledků sčítání hlasů v parlamentních volbách 2017

Vážený pane prezidente,

my občané, kteří jsme sledovali průběh sčítání hlasů voleb do Poslanecké sněmovny Parlamenty ČR, jsme si povšimli výraznou nesrovnalost, která by jenom těžko mohla být náhodná. Zhruba po sečtení 95% volebních okrsků byly výsledek strany TOP 09 výrazně pod hranicí 5%, a tedy by se nedostala do parlamentu. Vtom ovšem začaly procenta výsledků této strany záhadně plynule narůstat, každých pár minut o setinu procenta. Růst byl tak plynulý a nápadný, že to nemůže být náhodou, ani tím, že by se později sčítaly okrsky "fandící" straně TOP 09. Je naprosto zřejmé, že šlo o podvodnou manipulaci s výsledky, pravděpodobně nějaký robot (software), který plynule pomalu uměle zvyšoval výsledky TOP 09. Současně s tím stoupalo nápadně i procento volební účasti. Snad v některých okrscích byla volební účast dokonce vyšší než 100%. Jelikož máme velice odůvodněné podezření na volební podvod, žádáme Vás, abyste nařídíl z titulu hlavy státu překontrolovat volební výsledky se zvláštním zřetelem na volební zisky strany TOP 09.

Občané a voliči, kteří se cítí být podvedeni:

P.S.  Tato petice neslouží frustrovaným xenofobním pitomcům, kteří chtějí český šógunát vedený piTomiem cOca-Můrou!


Karel Kamalanand Černík    Kontaktujte autora petice