Jsme proti zákazu HHC (hexahydrokanabinolu) v ČR !

HHC (hexahydrokannabinol), je jedním z mnoha kanabinoidů, které se vyskytují v konopí. HHC má psychoaktivní účinky podobné THC, ale výzkum ukázal, že je méně silný a méně návykový než THC.

Existuje několik důvodů, proč by zakázání HHC a v důsledku toho i konopí jako celku mohlo být problematické:

Přírodní výskyt v rostlinách konopí: HHC se vyskytuje v stopovém množství v některých kmenových liniích konopí, což by znamenalo, že by se tato rostlina stala nezákonnou, pokud by bylo zakázáno HHC. To by mohlo mít dalekosáhlé následky pro průmysl konopí, včetně zdravotnických, farmaceutických a průmyslových aplikací, jako je výroba konopných vláken a papíru.


Nebezpečí nelegálního obchodu: Zakázání HHC by mohlo vést k většímu nelegálnímu obchodu s konopím, protože lidé by se stále chtěli dostat k jeho psychoaktivním účinkům, a to i za cenu porušení zákona. To by mohlo zvýšit kriminalitu a nebezpečí pro spotřebitele, kteří by nakupovali nekvalitní a nebezpečné výrobky.


Potenciální zdravotní výhody: Některé studie naznačují, že HHC by mohl mít některé zdravotní výhody, jako je úleva od bolesti, snížení úzkosti a deprese a zlepšení nálady. Zákaz HHC by mohl bránit lidem v přístupu k těmto léčebným vlastnostem, což by mohlo být pro ně velmi nepříznivé.


Celkově by zakázání HHC a konopí jako celku mohlo mít mnoho negativních následků pro průmysl, společnost a spotřebitele. Namísto toho by měly být hledány způsoby, jak řešit případné problémy spojené s HHC a konopím, jako je regulace kvality a bezpečnosti konopných výrobků a řádné vzdělávání o rizicích a výhodách užívání konopí.

Zaprvé, HHC může pomoci snižovat bolest, zánět a úzkost. Některé studie naznačují, že HHC může být užitečný pro léčbu depresivních stavů a nespavosti.

Zadruhé, HHC je méně silný než THC (tetrahydrokanabinol), který je hlavní psychoaktivní složkou konopí. To znamená, že HHC má méně intenzivní psychoaktivní účinky a může být méně návykový. Pokud by byl HHC regulován a prodáván pouze osobám nad 18 let, mohlo by to pomoci omezit zneužívání této látky.

Zatřetí, regulace prodeje HHC by umožnila lépe kontrolovat kvalitu této látky. Když je HHC zakázán, lidé si mohou koupit HHC na nelegálním trhu, kde není zajištěna kvalita ani bezpečnost. Prodej HHC osobám nad 18 let by umožnil vytvořit regulovaný trh, na kterém by se zaručovala kvalita a bezpečnost této látky.

V souhrnu, regulovaný prodej HHC osobám nad 18 let by mohl pomoci omezit zneužívání této látky, umožnit lékařům používat HHC jako součást léčebného režimu a zajistit bezpečnost a kvalitu této látky.


Nikolay Lezhnev    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Nikolay Lezhnev svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...