Je konopí chemická látka k výrobě chemických drog (prekurzor), jak tvrdí od roku 2010 justice?

Více na www.cannabiswarisover.com 

Petice bude předána ministru spravedlnosti, protože zavírat lidi do vězení se lživým tvrzením klíčovým však pro odsouzení nevinných, že konopí je prekurzor a spor nepatří Soudnímu dvoru k projednání, je nebetyčná justiční korupce.

Konkrétně jde o rozhodnutí níže uvedená. 

Vedoucí výzkumu Konopí je lék asociace Cannabis is The Cure,z.s. 

Mgr. Dušan Dvořák

www.konopijelek.cz 

 

Justičně_exekutivní_mafie_České_republiky.jpg


Cannabis is The Cure,z.s., zastoupen Mgr. Dušan Dvořák    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Podepsáním povoluji Cannabis is The Cure,z.s., zastoupen Mgr. Dušan Dvořák, aby předal/a můj podpis tomu, kdo v této věci pravomoci.


NEBO

Obdržíte e-mail s odkazem na potvrzení podpisu. Abyste si byli jisti, že budete e-maily dostávat, přidejte si prosím info@petice.com do vašich kontaktů nebo seznamu bezpečných odesilatelů.

Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...