Žádost o odvolání ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě


Série profesních selhání ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě Alexandera Peroutky, odvíjejících se od jeho postojů k válce na Ukrajině, vedla k pošpinění dobrého jména galerie.
Ředitel Alexander Peroutka nadále ztěžuje řádné fungování galerie.
Požadujeme proto odvolání Alexandera Peroutky z funkce ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě.


The reputation of the Gallery of Fine Arts in Náchod declined due to a series of professional failures of its director Alexander Peroutka. His stance on the war in Ukraine, presented through the public institution entrusted to him, makes it difficult for the gallery to function properly and is only an example of his unprofessionalism. We therefore demand the dismissal of Alexander Peroutka from the position of director of the Gallery of Fine Arts in Náchod.


Martin Pavel    Kontaktujte autora petice

Podepsat tuto petici

Svým podpisem uděluji Martin Pavel svůj souhlas s předáním informací, které uvádím v tomto formuláři, těm, kdo mají v této záležitosti moc.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.

Vaši e-mailovou adresu nebudeme veřejně zobrazovat online.Placená propagace

Tuto petici nabídneme 3000 lidí.

Zjistit více...