Glyfosát na Kladně nechceme!

Jako obyvatel/ka města Kladna požaduji po vedení kladenské radnice, aby bez prodlení zakázalo používání herbicidů s obsahem glyfosátu na všech pozemcích ve správě města.

Glyfosát, jako jedna ze složek masivně využívaných herbicidů, je velmi problematický z hlediska zdravotních rizik i ochrany přírody. V kombinaci s dalšími látkami v prostředcích typu Roundup je pak prokázán jeho rakovinotvorný účinek. Dále je podezřelý ze způsobování onemocnění jater a ledvin, vzniku vývojových vad, narušování mikrobiální rovnováhy v těle.

V přírodě pak významně ohrožuje zejména vodní živočichy a obojživelníky, je zodpovědný za snížení druhové rozmanitosti rostlin v krajině a podezřelý, že způsobuje tzv. syndrom zhroucení včelstev.

Požaduji, aby se město Kladno přidalo po bok velkých i malých měst v Čechách i v zahraničí, které se již zcela zřekly hubení plevelů chemickými přípravky. Mezi těmito městy jsou např: Mělník, Jihlava, Plzeň, Brno, Norimberk, Štrasburk, Portland, Aberdeen.

Náhradních metod odstraňování plevelů existuje celá řada:

1.mechanické: rotační kartáče, ruční pletí, křovinořez,

2. termické - suché: plamen, horký vzduch, infračervené záření,

3. termické – mokré: horká voda, pára, pěna).

Na mnoha místech pak hubení plevele v současných suchých létech považuji za zcela zbytečné a každou zelenou rostlinu za prospěšnou. 

Již v roce 2016 Evropská komise doporučila členským státům, aby minimalizovaly nebo zakázaly užívání glyfosátu ve veřejných parcích, zahradách, sportovních a rekreačních areálech, školních areálech atd. (viz. Prováděcí nařízení Komise EU 2016/1313. Dále také 24. 10. 2017 europoslanci schválili většinou hlasů nezávaznou rezoluci, v níž se dohodli, že glyfosát se bude smět používat už jen do konce roku 2022.

Požaduji proto, aby město Kladno již neodkládalo hledání náhradních metod hubení plevelů a věnovalo se mu bezodkladně.  Za obyvatele města Kladna i jeho přírodu děkuji!   

PODEPSAT PETICI MOHOU POUZE LIDÉ S TRVALÝM BYDLIŠTĚM V KLADNĚ. DÍKY ZA POCHOPENÍ. 

Souhrnné prohlášení o obavách z rizik spojených s používáním glyfosátu obsahující odkazy na desítky studií. Upozorňuje mimo jiné na to, že dřívější informace o glyfosátu pocházejí ze zastaralých vědeckých metod a nové metody přináší diametrálně odlišná zjištění: https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12940-016-0117-0

Metodika pro zavádění náhradních metod likvidace plevele: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/nechemicke_ostranovani_plevele_na_verejnych_prostranstvich.pdf  http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf 


Daniel\ Kutilová Kšírová    Kontaktujte autora petice