Petice proti rušení praktických škol

Quoted post

Green

#1

2012-10-11 13:47

Jsem pěstounka, můj svěřenec po dlouhodobém pobytu v dětském domově, nedokázal za ty roky začlenit do normálního běžného života jako ostatní vrstevníci, neustále vyrušoval při hodinách nepříjemnými zvuky, byla jsem přesvědčena že potřebuje inviduální péči,přes veškeré mé velké usilí mě chlapce nikde nevzaly na speciální školu na základě psychol,vyšetření PPP kde nemohl integrovat, bylo to jen a jen horší nejen pro chlapce který se nemohl v klidu vzdělávat ale i pro učitele kteří neměli speciální pedagogiku a klid na učeni, s bohatou zkušeností nedoporučuji aby se praktické školy rušily, naopak těmto problematickým dětem velice pomůže klidnou docházku i v rodinném prostředí.Psychika dítěte je základ . S pozdravem

Odpovědi

Honza

#87 Re: Petice proti rušení praktických škol

2012-10-20 21:39:47

#1: Green -  

 Přeji pěkný večer. Četl jsem Váš příspěvek a nemůžu s Vámi zcela souhlasit. Ne že bych plácal specialistům z oboru psychologie. Měl jsem taky určitou možnost se seznámit s prací takového "odborníka ". Ale přeci, bylo naznačeno, že Váš svěřenec, není na tom tak, aby nemohl zůstat v normální škole. Ano záleží na pedagogovi, ale ještě z větší části na vedení školy, tam je velký problém. Pokud je učitel stavěn vedením školy do role, že působí problémově, protože se třeba věnuje žákovi s problémem trochu více, a tím způsobuje vedení školy problémy, pak je na tom hodně špatně a nelze se divit, že někdy rezignuje. Pokud je uváděn jako jeden z důvodů to, že učitel nemá vzdělání ve speciální pedagogice, pak to není ale problém učitele, ale vedení školy a hlavně v osnovách vzdělávání učitelů, což je problémem ministerstva školství, které místo aby se zabývalo skutečnými nedostatky, tak zásluhou toho, že tam pracuje mnoho zbytečných a neschopných lidí, se zabývá nepodstatnými věcmi a zákulisními praktikami.

Vrátím se ale k Vašemi svěřenci . Já jsem ve Vašem příspěvku nenašel moc podnětů z vaší strany, aby se vzdělávání Vašeho svěřence zlepšilo. Sám nejsem pro rušení praktických škol, ale vidím dost problém v zařazování žáků do nich , lépe řečeno v dost snadném zařazování, vzláště některých žáků, a to zbytečně, do nich.