Proti vzniku parkovacích zón v Praze 13

Petr Fabisz

/ #21 Důvody mého podpisu této petice

2013-01-07 00:46

Petici považuji za správný počin. Zavedení zón placeného parkování (parkovacích zón) je především regulačním a restriktivním opatřením, které má na cíl především omezit na nutnou míru vjezd vozidel, jejichž provozovatelé v nich nemají trvalé bydliště, sídlo či provozovnu, ani vlastní nemovitost, do nich a parkování v nich. Samo o sobě ale nová parkovací místa a plochy nevytváří. Má své racionální opodstatnění v historickém centru Prahy, kde komunikace nebyly na provoz tak velkého množství motorových vozidel stavěny a kde z prostorových i ekologických důvodů je takové omezení žádoucí, nikoliv však na sídlištích na okrajích Prahy.

Uvažované zavedení parkovacích zón na území Prahy 13 by nedostatek parkovacích míst neřešilo. Zato by finančně zatížilo všechny, kteří sem z různých důvodů potřebují zajíždět a parkovat, některé až extrémně, bez garance, že zde najdou volné místo k parkování. Přínosem by bylo jen pro rozpočet Magistrátu hl. m. Prahy.

Řešení vidím ve výstavbě dalších parkovacích ploch v potřebných místech, nejlépe v hromadných vícepodlažních garážích nabízejících parkvání za přijatelnou cenu, které si však vyžádá větší investice, prostor a čas. Rychlou a levnou, byť jen dílčí, pomoc by přinesla přeměna příčných dělicích zelených poloostrůvků na parkovací místa, tam, kde je to možné.