Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Jaroslav Hamáček
Autor této petice

/ #4 Re:

2013-09-29 14:05

#3: -

Jsou prý pro nás a náš majetek nebezpečné...mohli by způsobit škodu a při mimořádných událostech (povodeň) způsobit protržení hráze???...asi se to už stalo, ale vykácet vše preventivně, to by znamenalo, že už nejsme schopni nést přirozená rizika života v blízkosti přírody, kterou jsme už poměrně zdevastovali a tu chvíli tady jako lidstvo nemáme co dělat...