Výzva zastupitelstvu Městské části Praha 13


Nepřihlášený uživatel

/ #7

2013-09-17 10:43

Výstavba by podle mého názoru zatížila charakterem obytnou zástavbu nadměrným automobilovým provozem a hlukem. Nezapadá do původní koncepce sídliště. Znehodnotila by byty v sousedních domech zastíněním a ztrátou výhledu. Snížila by již tak nedostatečný počet parkovacích míst - ne všichni budou mít povolení parkovat v garáži. Co kapacita škol, školek a domů pro seniory?