Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků...

Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků... / Oznámení / Zachraňme cyklověž v Hradci Králové / Komentáře


Nepřihlášený uživatel

#1

2018-05-16 06:16

Současný trend evropských měst je jednoznačně podporovat pěší a cyklistickou dopravu. Kola zabírají při jízdě i při parkování mnohem méně místa než auta a jsou jedno z řešení přeplněných ulic. Nemotorizovaná doprava velmi málo zatěžuje okolí emisemi rizikových látek a hlukem, a je tudíž jedním z možných řešení problémů s kvalitou ovzduší a hlukem, které ničí naše zdraví a okrádají nás o téměř rok života.
Pohyb je navíc zdraví prospěšný.
Je-li cyklověž využívána, měla by být z těchto důvodů podporována nejméně v té míře, jako parkoviště pro motorová vozidla. Je to v souladu se strategickými plány jak rozvoje města, národními a evropskými plány směřujícími k udržitelné dopravě, zlepšení kvality ovzduší, zpomalení nežádoucích klimatických změn, a přechodu na obnovitelné zdroje energie místní produkce (i když mnohé potraviny obsahují palmový olej vyprodukovaný na místě vykácených deštných pralesů, ten, co je nyní zakázáno používat pro výrobu biopaliv).
Parkoviště pro kola před nádražím je prakticky neustále zaplněno, počet stání v lokalitě by se měl tedy spíše zvyšovat než snižovat. Nové parkoviště pro kola u nádraží vybudovali v Pardubicích a velmi rychle se jeho kapacita začíná naplňovat.
Přeji všem šťastnou cestu
Michal Vojtíšek, VŠ pedagog, člen Výboru pro udržitelnou dopravu při Radě vlády pro udržitelný rozvoj
Jaroslav Hamáček
Autor této petice

#2 Re:

2018-06-05 15:09

#1: -  

Pane Vojtíšku, děkujeme za Vaši veškerou podporu.